Czyste Powietrze. Punkt przyjmowania wniosków już działa

0
Czyste Powietrze. Punkt przyjmowania wniosków już działa
Czyste Powietrze. Punkt przyjmowania wniosków już działa

Wczoraj minął tydzień odkąd w Urzędzie Miasta funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

Celem programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

- reklama -

Każdego dnia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pojawiają się osoby zainteresowane tym programem pomocowym. W pierwszych dniach działania punktu – pracownika Urzędu Miasta obsługującego wnioski wspiera specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Dzięki zawartemu w listopadzie porozumieniu pomiędzy Miastem Racibórz a WFOŚiGW w Katowicach od stycznia w raciborskim magistracie pracuje przeszkolony urzędnik do obsługi mieszkańców (wnioskodawców) w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Dotąd musieli oni jeździć do Katowic, Bielska Białej lub Częstochowy – informuje magistrat.

Porozumienie zawarte jest na czas trwania programu, a więc do 2029 roku. W Punkcie informacyjnym w raciborskim urzędzie można pobrać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji o programie na stronie WFOŚiGW w Katowicach oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here