ZSS w Raciborzu podsumował ważny dwuletni projekt [ZDJĘCIA]

ZSS w Raciborzu podsumował ważny dwuletni projekt
ZSS w Raciborzu podsumował ważny dwuletni projekt

1700 dodatkowych godzin lekcji, w których uczestniczyło 303 uczniów, wiele dodatkowych zajęć, wycieczki, lekcje odbywające się nieraz także nocą, szkolenia dla nauczycieli, nowe pracownie i pomoce dydaktyczne. Wszystko to dla wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i podniesienia ich zdolności.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzy zakończył czwarty i ostatni już etap realizacji projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt trwał od stycznia 2018 roku, a jego celem było zapewnienie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i podniesienie ich zdolności.

- reklama -

Przez ostatnie dwa lata w szkole odbyło się w sumie 1700 dodatkowych godzin zajęć, w których ogółem uczestniczyło 303 uczniów. Byli to uczniowie szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

– Mieliśmy możliwość zorganizowania dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych prowadzonych już w naszej szkole, takich jak: terapia ręki, logopedia, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, doradztwo zawodowe, biofeedback, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia Snoezelen, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i alternatywne sposoby komunikacji – PECS – podsumowuje ZSS.

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło także placówce na rozszerzenie oferty zajęć o: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii, warsztaty zawodowe z ogrodnictwa i krawiectwa, koło zainteresowań „Mały konstruktor”, zajęcia wczesnej nauki czytania, infoterapię, Trening Zastępowania Agresji.

Nowością były zajęcia takie jak: Edukacja przez ruch, logorytmika, Trening Umiejętności Społecznych, terapia relaksacyjna oraz warsztaty cukiernicze. Zrealizowaliśmy również dwa projekty edukacyjne: matematyczny oraz międzyprzedmiotowy, które dostarczyły dodatkowych atrakcji uczestnikom, ponieważ realizowane były w nocy. W ich ramach odbył się także wyjazd edukacyjny do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

Uczestnikami realizowanego przez szkołę projektu byli także nauczyciele. 23 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, zdobywając nowe umiejętności i nabywając nowych kompetencji.

Dzięki dofinansowaniu powstały dwie nowe pracowanie: fizyczno–chemiczna oraz matematyczna. Zakupione zostały: schodołaz i elektryczny przewijak. Szkoła wzbogaciła się także o pomoce dydaktyczne przeznaczone do bieżącej pracy z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, uczniami nauczania indywidualnego oraz najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej.

fot. ZSS
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj