Kolumna Matki Boskiej w Rudach będzie remontowana [ZDJĘCIA]

0
Kolumna Matki Boskiej w Rudach – zdjęcie archiwalne

W ramach projektu oprócz renowacji zaplanowano też wydanie folderu o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim, wykonanie mapy z wytyczonym szlakiem maryjnym i pielgrzymkę do miasta Odry.

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Jest to projekt partnerski realizowany z miastem Odry w Republice Czeskiej.

- reklama -

W ramach projektu renowacji poddana zostanie kolumna z figurą Matki Boskiej w Rudach, która znajduje się na skrzyżowaniu dróg Rogera i Cysterskiej. Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała w roku ok. 1870 r. w stylu neobarokowym. Jej autorem był prawdopodobnie Jan Baltazar Janda. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem B/178/10.

Dodatkowo projekt ma na celu zwiększyć odwiedzalność regionu oraz promować miasta partnerskie. W ramach projektu zostanie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnieniem terenu gminy. Zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryjnym na pograniczu oraz w okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie.

Całkowity koszt projektu to: 47 167,00 euro, z czego dofinansowanie to kwota 30 000,00 euro (63,60%).

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here