Raciborscy policjanci podsumowali rok 2019

Narada roczna policji
Narada roczna raciborskich policjantów Fot. KPP Racibórz

Wczoraj, 30 stycznia, w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się narada roczna podsumowująca pracę raciborskich policjantów w 2019 roku.

W spotkaniu podsumowującym 2019 rok oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu udział wzięli wszyscy komendanci podległych komisariatów, naczelnicy wydziałów, a także zaproszeni goście: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz Michał Fita, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, Prokurator Rejonowy w Raciborzu Mariusz Klekotka.

- reklama -

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs wystąpił z prezentacją, podczas której podsumował zeszłoroczną pracę oraz wskazał cele na najbliższy czas. Podkreślił skuteczność ograniczenia przestępczości w 2019 roku na podległym terenie, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępczości ogółem i przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Insp. Krebs kierował słowa wdzięczności do wszystkich policjantów, jednak szczególnie podziękował kuźniańskim stróżom prawa, którzy zajęli I miejsce w garnizonie śląskim (wśród 95 komisariatów) w wykrywalności ogólnej przestępstw.

Za pomoc finansową podziękowano staroście Grzegorzowi Swobodzie, burmistrzowi Kuźni Raciborskiej Pawłowi Masze, wójtowi gminy Nędza Annie Iskale oraz wójtowi gminie Krzyżanowice Grzegorzowi Utrackiemu. Dzięki przeznaczeniu przez samorządy środków finansowych w 2019 roku zakupiono jeden nowy radiowóz oraz były wystawione dodatkowe służby. Również dzięki wsparciu samorządu zostało zakupione urządzenie do szybkiego sprawdzania stanu trzeźwości kierowców.

Dzięki wsparciu komendy wojewódzkiej raciborska prewencja powiększyła swój tabor o jeden nowy oznakowany radiowóz. Dodatkowo w ramach dobrej współpracy raciborska komenda pozyskała jeden nieoznakowany radiowóz ze stanu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Szczegółowe informacje podsumowujące rok dostępne tutaj

/źródło: KPP Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here