Kornowac z dofinansowaniem na montaż odnawialnych źródeł energii

0
Kornowac OZE
5 lutego 2020 roku ogpublikowno projekty wybrane do dofinansowania, wśród nich znalazł się projekt Gminy Kornowac „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

W roku 2019 i 2020 Wójt Gminy Grzegorz Niestrój kilkakrotnie odbył spotkania dotyczące dofinansowania w konkursie z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii z senator Ewą Gawędą oraz wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą.

- reklama -

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. W dniu 5 lutego 2020 roku opublikowano projekty wybrane do dofinansowania, wśród nich znalazł się projekt Gminy Kornowac „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin (Gminy Kornowac, Gorzyce, Lubomia i Miasto Piekary Sląskie) biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje.

Na terenie Gminy Kornowac w ramach projektu powstaną instalacje fotowoltaiczne o mocy: 3 kWp (237 szt.), pompy ciepła do cwu pompy ciepła (15 szt.), kolektory słoneczne 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik 250 l – budynki mieszkalne (100 szt.), 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik 250 l – budynki niemieszkalne (23 szt.). Razem instalacji kolektorów słonecznych: 123 szt. Łączna liczba instalacji dla Gminy Kornowac: 375 instalacje.

– Uprzedzamy, iż w najbliższych dniach pracownik Urzędu skontaktuje się telefonicznie z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie w celu potwierdzenia gotowości do uczestnictwa w projekcie – przekazuje krzanowicki Urząd Gminy.

/UG Kornowac oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here