Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej zaprasza na spotkanie

0
Rower
Rower

Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej jest oddolną inicjatywą skupiającą ludzi, którzy chcą aktywnie działać na rzecz skutecznego rozwoju infrastruktury rowerowej w całym regionie.

Starosta Powiatu Raciborskiego i Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej zapraszają na spotkanie 12 marca o godz. 10:00. Odbędzie się ono w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Pl. Stefana Okrzei 4 w Raciborzu w budynku B w sali narad na parterze.

- reklama -

– Jest wiele osób działających na rzecz popularyzacji turystyki czy rekreacji rowerowej w swoich gminach, środowiskach czy indywidualnie przemierzających ścieżki rowerowe naszego powiatu. Swoje zaproszenie kierujemy do tych z państwa, którzy mają pomysły na usprawnienie komunikacji rowerowej i chcą, aby ich głos był słyszalny, ale też do tych z państwa, którzy pracując w urzędzie z racji swoich obowiązków zawodowych zajmują się tematyką ścieżek rowerowych – mówią organizatorzy.

Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej swoje działania będzie prowadzić na terenie powiatu raciborskiego, tak aby powstała docelowo sieć połączonych ze sobą tras rowerowych pozwalających na sprawne poruszanie się rowerem na terenie powiatu i prowadzenie komunikacji rowerowej z sąsiednimi powiatami oraz w kierunku czeskiej granicy.

Jaki cel stawiają sobie członkowie? – Ogólnie rzecz biorąc będziemy pełnić funkcję organu opiniodawczo-doradczego prezydentów czy burmistrzów w sprawach dotyczących partycypacji mieszkańców powiatu w zakresie spraw związanych z polityką rowerową – m.in. trasy rowerowe, infrastruktura, bezpieczeństwo i rozwój ruchu rowerowego w powiecie – tłumaczą. Swoje cele będą realizować poprzez:
1. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regionie.
2. Upowszechnianie i promocję roweru jako ekologicznego i prozdrowotnego środka transportu miejskiego.
3. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku i sportu, w szczególności sportów rowerowych i turystyki rowerowej.
4. Działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Promocję regionu pod kątem turystyki rowerowej.
6. Monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych, a w szczególności infrastruktury rowerowej w komunikacji, rekreacji, turystyce.
7. Współpracę z organami i służbami właściwymi do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury rowerowej komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej.

Harmonogram spotkania:
1. Prezentacja celów Inicjatywy Rowerowej Bramy Morawskiej.
2. Zebranie deklaracji przystąpienia do Inicjatywy Rowerowej Bramy Morawskiej.
3. Prezentacja stanu zaawansowania prac nad koncepcją przeprawy przez Odrę i Psinę w rejonie Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
4. Przedstawienie zamierzeń i kolejnych działań Inicjatywy Rowerowej Bramy Morawskiej.
5. Dyskusja i wolne wnioski.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here