Bezpieczne funkcjonowanie DPS Złota Jesień w czasie pandemii koronawirusa

Seniorzy
Fot. freepik.com

Wprowadzone zostały procedury mające na celu zminimalizowanie wystąpienia oraz rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu, podległa mu jednostka Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu działa zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz jest na bieżąco wspierane przez tutejsze starostwo w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej. Nadzorujący pracę podległej jednostki DPS wicestarosta Marek Kurpis jest w stałym kontakcie z dyrekcją DPS oraz na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem jego mieszkańców znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania.

- reklama -

DPS Złota Jesień sprawuje całodobową opiekę nad 208 mieszkańcami. Są to osoby w podeszłym wieku, niejednokrotnie bardzo schorowane i wymagające stałej opieki, w obliczu zakażenia koronawirusem są traktowane jako osoby z grupy wysokiego ryzyka. Wprowadzone zostały procedury mające na celu zminimalizowanie wystąpienia oraz rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Począwszy od dnia 9 marca 2020 r. wprowadzony został zakaz odwiedzin mieszkańców przez rodziny i inne osoby z zewnątrz, a na teren DPS wstęp mają wyłącznie te osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania DPS. Ograniczono również możliwość wyjść mieszkańców poza teren Domu bez uzasadnianej potrzeby.

Zrezygnowano z działalności sklepu na terenie obiektu, w kaplicy nie odbywają się msze święte. W ślad za kolejnymi ograniczeniami ogólnokrajowymi zrezygnowano z prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i zajęć ogólnousprawniających na sali gimnastycznej, odstąpiono od działań terapeutycznych o charakterze grupowym, zawieszono funkcjonowanie punktu usług fryzjerskich. Mieszkańcy nie korzystają również z jadalni, wszystkie posiłki dostarczane są im bezpośrednio do pokoi. Mając na uwadze zalecenia ogólne, wstrzymane zostały przyjęcia nowych mieszkańców. Stosowane są środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, natomiast kiedy sytuacja tego wymaga również fartuchów, czepków, gogli lub przyłbic. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest dla pracowników i mieszkańców bez ograniczeń. Stałej dezynfekcji poddawane są miejsca wspólnej użyteczności.

Stan zdrowia mieszkańców monitorowany jest na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru temperatury i liczby oddechów dwa razy w ciągu dnia. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia mieszkańców pracownicy zostali poinformowani, jakie działania należy podjąć w przypadku niepokojących objawów. Personel Złotej Jesieni przed rozpoczęciem pracy również jest poddany pomiarowi temperatury, a przy każdym kontakcie z mieszkańcem używa dostępnych środków ochrony osobistej.

Jednakże, jak pokazują wydarzenia na terenie całego kraju, pomimo podjętych środków ostrożności na terenie DPS-u, zawsze istnieje niebezpieczeństwo zakażenia pracownika poza miejscem pracy oraz przechodzenie przez niego procesu chorobowego bezobjawowo, co w konsekwencji doprowadzić może do zakażenia mieszkańców i współpracowników.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu Raciborskiego i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu zwrócili się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z prośbą o objęcie badaniami kontrolnymi na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 pracowników i mieszkańców m.in. tej jednostki.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj