Weszły w życie specjalne przepisy dotyczące cudzoziemców

praca
Praca. Fot. freepik.com

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W Polsce przebywają setki tysięcy cudzoziemców, głównie z powodu pracy. W przypadku woj. śląskiego są to w 90 proc. Ukraińcy. Na koniec 2019 roku legalnie pracujących obywateli Ukrainy było w naszym województwie około 200 tysięcy. Zdecydowana większość zdecydowała się pozostać w Polsce mimo epidemii. Ukraińcy, właściciele agencji pośrednictwa pracy w Raciborzu szacują, że do ojczyzny wyjedzie ze Śląska zaledwie 5 proc. rodaków.

- reklama -

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostały przepisy określające prawa ich pobytu i pracy w Polsce. Zezwolenia są terminowe, a przedłużenia wymaga wizyt w urzędach, co biorąc pod uwagę zdalny tryb pracy, wielką liczbę zainteresowanych, a także inne ograniczenia epidemiczne byłoby kłopotliwe. Dlatego Polska zmieniła przepisy dotyczące cudzoziemów. O wejściu w życie nowych regulacji poinformował w poniedziałek 20 kwietnia Śląski Urząd Wojewódzki.

Otóż do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:
– legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
– okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
– terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
– ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostają terminy:
– na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
– dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Czytaj więcej: Weszły w życie specjalne przepisy dotyczące cudzoziemców

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj