Miasto Racibórz. Jak zdajemy egzamin w czasie epidemii

Miasto Racibórz
Prezydent Dariusz Polowy przy wymazobusie, którego załoga do tej pory pobrała już 250 próbek z terenu Raciborzszczyzny.

Mijają dwa miesiące odkąd w naszym kraju i mieście wprowadzono ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Urząd Miasta Racibórz wraz z jednostkami podległymi utrzymują w tym czasie ciągłość pracy, zabezpieczając niezbędne potrzeby mieszkańców miasta oraz podejmując nowe, niestandardowe działania.

W pierwszej kolejności

- reklama -

Jednym z pierwszych działań w magistracie było zabezpieczenie ciągłości pracy urzędu. Dlatego umożliwiono mieszkańcom załatwianie spraw drogą telefoniczną lub korespondencyjnie. Raciborzanie przyjęli te zmiany ze zrozumieniem. Miasto i jego strona internetowa (raciborz.pl) były głównymi kanałami informacji o sytuacji związanej z epidemią. Urząd dał też przykład innym i jako pierwszy rozpoczął działania wspierające przedsiębiorców. – Na początku promowaliśmy lokalnych restauratorów, którzy oferują dowóz dań do domu. Wkrótce pochyliliśmy się nad przedsiębiorcami, którzy płacą czynsze w lokalach miasta – wyjaśnia prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Prezydent zdecydował o obniżeniu ich czynszów do 1 zł za miesiąc. Cały czas trwają szkolenia internetowe dla prowadzących własny biznes. W porównaniu z innymi miastami regionu te działania zostały najwyżej ocenione w rankingu niezależnej prasy. Równie sprawnie, bo już 3 kwietnia udało się zorganizować sesję Rady Miasta Racibórz przez internet. – Byliśmy pierwsi w województwie i jedni z pierwszych w kraju – zaznacza prezydent i podkreśla w tym rolę urzędowych informatyków z Markiem Okrentem na czele. Zdalne obrady przez internet szybko zyskały naśladowców w innych miastach.

Do tego władze miasta są w stałym kontakcie ze starostwem powiatowym, któremu podlega służba zdrowia na terenie Raciborza. Miasto udziela powiatowi maksymalnego wsparcia w tym zakresie.

Nie zostaniecie sami

Po ogłoszeniu przez rząd wstrzymania nauki w szkołach okazało się, że nie wszyscy uczniowie mają komputery do zdalnej nauki. – Najpierw udało nam się pozyskać laptopy z Fundacji Impact. Sprzęt trafił do rodzin wskazanych przez dyrektorów szkół. Następnie z Ministerstwa Cyfryzacji pozyskaliśmy 100 tys zł na zakup 44 laptopów, które udostępniliśmy uczniom na czas zdalnych lekcji – mówi prezydent Polowy. Poza tym Miasto wsparło szkoły podległe marszałkowi (Szkołę dla Niesłyszących i SP 8). Magistrat wziął też na siebie organizację i finansowanie wymazubusu, którego załoga objeżdża osoby objęte kwarantanną i pobiera od nich próbki do badań. Kolejnym krokiem w stronę mieszkańców była produkcja 50. tysięcy maseczek ochronnych. To zadanie udało się zrealizować we współpracy z przedsiębiorstwem RAKON przy raciborskim Zakładzie Karnym. Miasto sfinansowało materiały, a osadzeni uszyli maseczki. Żadne inne miasto na Śląsku nie podjęło się tego zadania w takiej skali, jak Racibórz. W tym zakresie podziękowania za wsparcie należą się Ministrowi Środowiska Michałowi Wosiowi oraz Wiceministrowi Sprawiedliwości, Michałowi Wójcikowi.

Urząd bardziej otwarty

Aktualnie przy ul. Batorego 6, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym można osobiście załatwić niezbędne sprawy (np. dowód osobisty, sprawy z zakresu usług komunalnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu etc.). Po resztę nadal zachęcamy do kontaktu telefonicznego (centrala Urzędu Miasta – tel. 32 75 50 600). Wszystko ze względów bezpieczeństwa. – Również z tego powodu wprowadziłem zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Pracujemy na dwie zmiany, tak że urzędnicy są podzieleni na dwie grupy i jedna nie ma kontaktu z drugą – tłumaczy Dariusz Polowy. Łatwo przewidzieć, że gdyby wszyscy pracownicy któregoś wydziału zostali objęci kwarantanną spowodowałoby to poważne problemy.

11 maja w Raciborzu wznowiły funkcjonowanie przedszkola oraz żłobek. Placówki zostały specjalnie doposażone, przestrzegają zaleceń Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz mogą przyjąć około połowę swoich podopiecznych. Miasto znów wyróżniło się sprawnością organizacyjną na tle innych w regionie.

Urząd Stanu Cywilnego

Kolejną jednostką miasta, która w czasie epidemii stale świadczy swoje usługi jest Urząd Stanu Cywilnego. W pierwszym okresie kwarantanny USC realizowało podstawowy zakres świadczeń, jak rejestracja urodzeń i zgonów. Odbywają się zaplanowane śluby cywilne. Obecnie, pomimo braków kadrowych, urząd realizuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. – Dostosowaliśmy się do zaleceń służb sanitarnych i ograniczyliśmy kontakt pracowników z osobami z zewnątrz – wyjaśnia kierownik USC, Katarzyna Kalus. W USC zachęcają do tymczasowego ograniczenia wizyt w urzędzie przy ul. Wileńskiej do sprawy koniecznych.

Miasto Racibórz
Stanisław Mrugała co tydzień organizuje posiedzenia Zespołu zarządzania kryzysowego, podczas których omawiana jest aktualna sytuacja w mieście.

Zarządzanie Kryzysowe

Kiedy w mieście panuje stan nadzwyczajny jak epidemia czy powódź Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK) rozpoczyna pracę w cyklu 24. godzinnym. Pracownicy BZK pełnią taki dyżur od połowy marca 2020 r. na potrzeby przepływu informacji między jednostkami miasta i powiatu oraz mieszkańcami. Monitorują sytuację epidemiczną w Raciborzu, koordynują działania jednostek miasta i udzielają pomocy oraz porad mieszkańcom. – Również na bieżąco zaopatrujemy jednostki miasta w sprzęt ochronny jak maseczki i płyn dezynfekujący. W tej grupie są strażacy ochotnicy, którym należą się specjalne podziękowania za wsparcie. Strażacy nigdy nie odmawiają pomocy – zapewnia Stanisław Mrugała, kierownik BZK w Urzędzie Miasta Racibórz. Zaznacza, że jego biuro stale wypełnia inne obowiązki, jak informowanie o zagrożeniach hydrologicznych czy meteorologicznych, przekazywanie komunikatów wojewody i przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców. Biuro Zarządzania Kryzysowego dyżuruje pod nr tel. 606 878 220 lub pod adresem e-mail: [email protected].

/artykuł sponsorowany/

Zobacz również:

- reklama -

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.