Wyniki matur 2020. Zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów

Matura

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 81,1%, a prawo do poprawki ma 12,5%. Wśród absolwentów technikum maturę zdało 62,2%, a prawo do poprawki ma 24,9%.

Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałość zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

- reklama -

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w czerwcu przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku obowiązkowo przystępowali do
egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych  zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 roku obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Egzaminy ustne, z powodu koronawirusa, nie zostały przeprowadzone. Odbyły się tylko dla tych, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym  przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu), będą udostępnione 30 września.

Województwo śląskie 

W województwie śląskim maturę zdało 73,7% absolwentów. 17,8% osób ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Z matematyką gorzej niż z językami

Maturzystom więcej trudności sprawiła matematyka niż języki. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94%, egzamin z matematyki zdało 85% a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 95%. Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 88%, egzamin z matematyki zdało 71%, a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 88%.

/źródło: CKE oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj