Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ Racibórz

pwsz raciborz
Fot. PWSZ Racibórz

Raciborska uczelnia stawia na bezpośredni model kształcenia.

Bezpieczeństwu studentów i pracowników w raciborskiej uczelni podporządkowana została organizacja roku akademickiego 2020/21. Inauguracja roku akademickiego i immatrykulacja zaplanowana jest na 1 października. Zostanie zorganizowana w RCK i weźmie w niej udział ograniczona liczba zaproszonych osób. Uroczystość będzie transmitowana na stronie internetowej uczelni i w mediach społecznościowych.

- reklama -

Od 1 października planowany jest powrót do zajęć tradycyjnych (kontaktowych), jednak techniki z wykorzystaniem nauczania zdalnego będą częściowo wspomagały zajęcia dydaktyczne. PWSZ w Raciborzu przygotowało rozwiązania, które ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i jednocześnie gwarantują naszym studentom realizację zajęć dydaktycznych w warunkach bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi oraz dostęp i wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej w uczelni.

Funkcjonowanie uczelni w czasie pandemii może ograniczyć Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednak uwzględniając rozwój sytuacji uczelnia jest przygotowana również na rozwiązania, w których przewidziano prowadzenie dydaktyki w trybie mieszanym: zdalnie, w trybie hybrydowym – zdalnie i stacjonarnie – oraz stacjonarnie, a teren uczelni jest objęty stałym reżimem sanitarnym.

Plany zajęć mają zostać przygotowane tak, aby kształcenie, w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, można było w łatwy sposób przestawić na całkowicie zdalne. W przyjętych rozwiązaniach priorytetowo zostaną potraktowani studenci pierwszych i ostatnich semestrów studiów.

Sposób prowadzenia zajęć będzie różnił się w zależności od kierunku studiów. Część zajęć dotycząca przedmiotów realizowanych w pracowniach artystycznych i projektowych, warsztaty, ćwiczenia i laboratoria odbywać się będzie w trybie stacjonarnym w obiektach według szczegółowych harmonogramów, w mniejszych grupach z zachowaniem wszelkiej ostrożności, bez możliwości gromadzenia studentów w jednym miejscu.

Szczegółowe informacje studenci poznają 15 września i dotyczyć będą semestru zimowego. Ostateczne plany zajęć studenci mają poznać do 22 września.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj