Pomoce naukowe trafiły do placówki w Pogrzebieniu

Pomoce dydaktyczne
Przekazanie pomocy naukowych dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu.

Powiat Raciborski przekazał sprzęt Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu. Został on zakupiony w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Pomoce naukowe dla swoich wychowanków odebrała dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu Siostra Rozalia Krzyżewska. W obecności kierownika Referatu Spraw Społecznych Aleksandra Kasprzaka zostało jej przekazanych 10 laptopów wraz z oprogramowaniem i 2 projektory.

- reklama -

Sprzęt został zakupiony w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj