Rafako złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy na budowę bloku na Litwie

Rafako
Rafako

Rafako złożyło notyfikację niemożności wykonania i odstąpienia od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie.

Rafako podpisało z JSC Vilniaus kogeneracine jegaine umowę na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie wartą 149,7 mln euro pod koniec września 2016 r.

- reklama -

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016z dnia 29 września 2016 r. informującego o zawarciu z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”(„Zamawiający”) znaczącej umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin” w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie zapisów Umowy, Emitent złożył notyfikację „notice of impossibility / termination”o:
1) niemożności wykonania ww. umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się Spółka, stało się odmienne od przewidzianego Umową,ewentualnie 2)odstąpieniu od umowy na skutek braku współdziałania Zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2,
3)odstąpieniu od umowy na skutek braku terminowego wystawienia przez Zamawiającego przejściowych świadectw płatności odnośnie zakończonych kamieni milowych.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj