Michał Fita: Argumenty uzasadniające moje odwołanie są pozorne i nieuczciwe

Michał Fita
Michał Fita, zdjęcie archiwalne

Michał Fita, odwołany przez Dariusza Polowego z funkcji wiceprezydenta Raciborza, podsumowuje swoją pracę w Urzędzie Miasta. Poniżej pełna treść podsumowania.

Wybieram zgodę i współpracę

- reklama -

Szanowni Państwo.

Z powodu zakończenia pracy na stanowisku zastępcy prezydenta miasta Racibórz pragnę podsumować moją działalność dla naszego miasta. Jest to mój obowiązek przede wszystkim wobec prawie pięciu tysięcy raciborzan, którzy poparli moją kandydaturę w wyborach jesienią 2018 r.

Przypominam, że we wspomnianych wyborach zdobyłem trzeci wynik. Tak wysokie poparcie oraz wiele zbieżnych punktów programowych były powodem, że zostałem poproszony przez Dariusza Polowego o poparcie jego kandydatury w drugiej turze wyborów. Rozpoczęły się rozmowy, w wyniku których, jak również z potrzeby zmiany ówczesnej władzy, została podjęta decyzja o zawarciu koalicji. Zamiast skupiać się na różnicach wybrałem zgodę i współpracę. Nie było wówczas mowy o mojej pracy na zasadzie najemnika, który ma posłusznie realizować cele i program wyborczy prezydenta koalicjanta. Ustaliliśmy za to, że kluczowe dla miasta decyzje będziemy podejmować wspólnie. Liderów było więc dwóch i na ten układ zgodził się Dariusz Polowy. Razem byliśmy na plakacie wyborczym, razem jeździliśmy na spotkania z ludźmi i razem przekonywaliśmy do naszej wizji miasta raciborzan. Również razem wygraliśmy te wybory, ponieważ wyborcy zagłosowali na zgodę i współpracę dla dobra miasta. Zgodnie z umową objąłem funkcję zastępcy prezydenta, zaś radni mojego komitetu weszli do koalicji z rajcami D. Polowego. 21 października 2020 r. bez wcześniejszych rozmów Dariusz Polowy wręczył mi wypowiedzenie pracy.

Praca w Urzędzie Miasta

Po zaprzysiężeniu mnie na pierwszego zastępcę prezydenta miasta zakres moich obowiązków obejmował opiekę nad wydziałami: spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami, lokalowym oraz rozwoju, a także urząd stanu cywilnego. Nieformalnie podlegała mi również kultura i sport, które są częścią Wydziału Edukacji (nadzorowany przez. D. Polowego nierozdzielony do tej pory). Nasza umowa koalicyjna zakładała ponadto moją autonomiczność w kluczowych dla miasta kwestiach. Stąd moja aktywność m.in. na rzecz budowy nowego dworca PKP, chodnika przy ul. Kwiatowej na Miedoni, przekazania 50 tyś. maseczek dla Raciborzan, przywrócenia linii kolejowej łączącej Racibórz z Racławicami Śl., czy powstanie parkingu przy ul. Katowickiej, sygnalizacji świetlnej przy byłej mleczarni, jak również niedawna interwencja w sprawie uruchomienia Zbiornika Racibórz podczas ostatnich październikowych opadów.

O wszystkich moich planach i działaniach na bieżąco informowałem prezydenta. W wielu przypadkach schodziłem na drugi plan, gdyż ważniejszy był dla mnie efekt, a nie przypisywanie sobie zasług. Niestety, ale komunikacja między koalicjantami nie działała w dwie strony. O planach i decyzjach prezydenta Polowego dowiadywałem się z prasy bądź tuż przed ich upublicznieniem. Z tego powodu skutecznie zaproponowałem, aby przynajmniej raz w tygodniu całą trójką prezydentów omawiać plan działań na nadchodzące dni. Spotkania te nie przyniosły zmiany.

Brak mojej zgody

Lojalność wobec koalicjanta była poddawana przez Dariusza Polowego coraz to poważniejszym próbom. Jedną z istotniejszych było przeniesienie pływaków z SP15 do H2Ostróg. Prezydent ogłosił publicznie swoją decyzję bez żadnych konsultacji ze mną, po czym wyjechał do Warszawy. W związku z tym na sesji rady miasta zostałem sam z tłumem niezadowolonych rodziców pływaków. Podobnie było z pomysłem likwidacji jednej ze szkół oraz innymi sprawami w tym zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i jednostkach mu podległych. W związku z tym iż chodziło o wrażliwe kwestie, wspólnie z radnymi mojego komitetu zaczęliśmy przekonywać i interweniować u naszego koalicjanta. Ostatecznie nasz klub radnych niezależnych stanowczo zaprotestował. Dzięki temu do likwidacji szkoły nie doszło i temat został wygaszony. Nadal jednak byliśmy stawiani w trudnych sytuacjach. Brakowało rozmów i konsultacji. Nikt nie chce być traktowany jak maszynka do głosowania. To było nieuczciwe i powodowało coraz większą rysę w koalicji. Przy nieprzemyślanych pomysłach przyjmowaliśmy więc rolę „wentyla bezpieczeństwa” mając na uwadze dobro miasta i mieszkańców.

Cała ta atmosfera wpłynęła na głosowanie nad wotum zaufania dla Dariusza Polowego. Radni czuli się stale lekceważeni przez prezydenta. Ponadto wiele naszych pomysłów zostało przejętych i przedstawionych jako nie nasze. Do ostatniej chwili namawiałem moich radnych, żeby dali prezydentowi kolejną szansę, choć było ich już kilka i każda miała być ostatnią. Zaznaczam, że nigdy nie skrytykowałem publicznie żadnej decyzji prezydenta. Pamiętam jednak o deklaracjach, jakie dawałem w trakcie wyborów w 2018 r. kiedy zapewniałem, że dobre decyzje będę popierał, a złe negował niezależnie od kogo wychodzą.

Lodowisko i nie tylko

Lodowisko od samego początku kadencji było dla mnie jednym z ważnych punktów programu do zrealizowania. Tak samo jak boisko ze sztuczną nawierzchnią czy ścieżki rowerowe. Przypominam, że już w styczniu 2019 r. moi radni złożyli wniosek do prezydenta Polowego o podjęcie działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy całorocznego, krytego lodowiska miejskiego przy ul. Zamkowej. Poza mną, w prace nad tą inwestycją zaangażowani byli dyrektor OSIRu Paweł Król oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Żychski. Termin przedstawienia koncepcji był zaplanowany na październik 2020. Prezydent Polowy o tym wiedział i do tej pory nie zgłaszał żadnych uwag. Po przedstawieniu założeń usłyszałem wręcz, że „można to pokazać”. Zdziwiło mnie, iż kwestia lodowiska została przedstawiona jako powód mojego zwolnienia z pracy. Tym bardziej, że alternatywna koncepcja na nowe lodowisko opiera się wyłącznie na zdjęciach… Nawiązując do innych zarzutów, to uchwała o najmie lokali komunalnych przygotowywana była dwukrotnie (jej poprzednia wersja została odrzucona przez nadzór prawny Wojewody mimo, że nadzór prawny Urzędu Miasta Racibórz ją zatwierdził). Ponownie przygotowany projekt jest aktualnie analizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Moja aktywność w dziedzinie kultury i sportu to choćby nowa formuła Dni Raciborza, nowy i mobilny pumptruck dla rowerzystów czy ogłoszenie przetargu na projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią. W sprawie strategii dla miasta jeszcze w 2019 r. wraz z moimi radnymi zaproponowaliśmy specjalistę do jej opracowania. Prezydent Polowy wytypował kogoś innego, kto w końcu odmówił mu współpracy.

Argumenty uzasadniające moje odwołanie są pozorne i nieuczciwe. W mojej codziennej pracy w urzędzie byłem rzetelny oraz posiłkowałem się radami specjalistów i urzędników. Wdrażałem moją dewizę, że zgodą i współpracą osiągniemy każdy cel. Z tych dziedzin wybrałem najważniejsze działania, o których chciałbym przypomnieć na liście poniżej.

Podsumowując. Nie tak wyobrażałem sobie tę koalicję. W mojej pracy dawałem z siebie maksymalnie dużo zaangażowania. Oferowałem swoją pomoc przy każdej okazji. Mieszkańcy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać i rozwiązywać ich problemy mogą to potwierdzić. W tym świetle styl zerwania umowy i jej publiczne uzasadnienie uważam za dalece niestosowne i bezpodstawne, a także niegodne prezydenta miasta. Czas spędzony w Urzędzie Miasta uważam za pożyteczny. Wiele rzeczy udało się zrealizować, a wiele jest w trakcie realizacji. Dziękuję wszystkim urzędnikom, radnym i tym, z którymi przyszło mi pracować. Dziękuję za zaufanie ludziom, którzy zwracali się do mnie ze swoimi problemami. Pomimo, że kończę pracę w magistracie jestem do Waszej dyspozycji i nadal pozostaję w służbie mieszkańcom. W zgodzie i we współpracy nadal będę wypełniał swoją misję pomocy i pracy na rzecz miasta. Zachęcam Państwa do kontaktu poprzez mój profil facebookowy oraz maila [email protected]

Michał Fita

Lista najważniejszych działań i inicjatyw jakie podejmowałem podczas mojej pracy wiceprezydenta miasta Racibórz:

1. Uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych np. w Ocicach.
2. Lobbowanie i działania w sprawach budowy i remontów raciborskich dróg, w tym obwodnicy. chodników (m.in. na Plebiscytowej i Kwiatowej) oraz parkingu przy ul. Katowickiej.
3. Działania na rzecz przebudowy dworca kolejowego w Raciborzu. Zmiana projektu dworca z systemowego na nowoczesny, trzy segmentowy obiekt z funkcjami komercyjnymi, publicznymi i kolejowymi. Obecnie trwają prace projektowe. Rozpoczęcie budowy planowane jest już w 2021r.
4. Modernizacja najbardziej zakorkowanych skrzyżowań w Raciborzu – m.in. planowana budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z DW416 (przy mleczarni) potwierdzona przez GDDKiA.
5. Kompleksowe połączenie sieci dróg rowerowych w Raciborzu. Skomunikowanie gmin ościennych drogami rowerowymi – połączenie dzielnicy Markowice ze śródmieściem, dążenie do wytyczenia flagowej trasy rowerowej na terenie Krainy Górnej Odry i rozszerzenie jej (z mojej inicjatywy) o wyjątkowy w skali kraju rezerwat przyrody Łężczok.
6. Zakup mobilnego pumptracka (toru rowerowego).
6. Działania na rzecz przyspieszenia prac związanych z rozwojem sieci gazowniczej w Raciborzu szczególnie dot. dzielnicy Miedonia w tym ul. Kwiatowej oraz  działania na rzecz gazu dla Markowic.
7. Aktywne wspieranie i promocja lokalnych przedsiębiorców. W tym koordynacja działań miasta w zakresie wsparcia lokalnego biznesu w trakcie pandemii (m.in. kampanie #SRC47400 i #kupujwraciborzu). Czynsze za 1 zł w lokalach miejskich to również nasza inicjatywa. Konkursy na najlepszy biznesplan.
8. Zagospodarowanie terenu po żwirowni na Ostrogu. Rozmowy z potencjalnym inwestorem by powstał tam teren rekreacyjny dla mieszkańców.
9. Sprzedaż działek dla przedsiębiorców, rozwój strefy inwestycyjnej przy ulicy Bartka Lasoty i 1 maja.
10. Zainicjowanie przygotowania terenu pod dalszy rozwój strefy ekonomicznej na Płoni (przygotowanie działek i drogi w trakcie realizacji)
11. Organizacja wielu imprez sportowych, razem z OSIR m.in. Półmaraton, Mistrzostwa Polski PZLA U20 w lekkoatletyce, Bike Atelier MTB Marathon Racibórz, oraz wsparcie raciborskich sportowców.
12. Organizacja licznych imprez kulturalnych, m.in. razem z RCK Dni Raciborza i koncertu zespołu Kult, koncert „Wielcy Raciborzanie”, Pożegnanie Lata, Koncert Świąteczno-Noworoczny, Gala Sportu, realizacja trzech jarmarków świątecznych, szopki Bożonarodzeniowej na Rynku, organizacja koncertu poświęconego twórczości Clausa Ogermana (przerwana z powodu COVID) i wiele innych.
13. Finalizacja budowy mieszkań przy ul. Łąkowej.
14. Aktywne działania na rzecz powstania mokrego, wielofunkcyjnego zbiornika Racibórz Dolny, wykorzystywanego w przyszłości do celów gospodarczych, turystycznych i rekreacyjnych.
15. 50 tyś. Maseczek dla Raciborzan. Z mojej inicjatywy każdy mieszkaniec Raciborza otrzymał maseczkę uszytą przez Przedsiębiorstwo RAKON przy Zakładzie Karnym w Raciborzu.
16. Organizacja obozów w Pleśnej. Pomysł na nową ofertę wypoczynku nad morzem dla całych rodzin. Współpraca z Urzędem Morskim w Słupsku w zakresie pozyskania alternatywnego terenu ze względu na plany budowy masztu systemu bezpieczeństwa na działce dzierżawionej przez miasto Racibórz.
17. Pomoc w organizacji festiwalu INTRO poprzez pozyskanie sponsora tytularnego jakim jest Tauron SA – INTRO powered by Tauron.
18. Zainicjowanie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy pełnowymiarowego boiska (68,00 x 105,00 m) ze sztucznej nawierzchni przy ul. Srebrnej w Raciborzu.
19. Ustalenie z mBankiem i organizacja darmowego dla mieszkańców lodowiska na raciborskim Rynku podczas zimy 2019/2020
20. Zainicjowanie i realizacja obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka z okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, w tym konferencja naukowa, spotkania, warsztaty, konkursy w placówkach oświatowych, koncert Golec uOrkiestra, przyznanie nagród Rzecznika Praw Dziecka. Po raz pierwszy w Raciborzu!
21. Działania na rzecz ochrony środowiska, m.in. Ogólnomiejskie akcje sadzenia drzew i krzewów, Światowy dzień drzewa-rozdawanie drzewek dzięki Nadleśnictwu Rudy Raciborskie. Miejskie imprezy bez plastiku – interpelacja Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity. Ścieżka zdrowia na Oborze.
22. Skuteczne lobbowanie i wsparcie na rzecz uruchomienia jednolitych studiów magisterskich (pierwsze w Raciborzu!) kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w raciborskiej PWSZ – realizacja członek KWW Michała Fity dr Gabriela Kryk wraz z zespołem.
23. Wsparcie organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie „Dom”, Stowarzyszenie „Spektrum”, Stowarzyszenie „Pracownia Przyszłości”, SKZR „Źródło”, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji – „Uniwersytet Dziecięcy”.
24. Udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. wsparcie Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu; wsparcie raciborskiego szpitala i personelu szpitalnego (covid – posiłek dla lekarza, zbiórka wody, sprzętu elektronicznego tzw. niań); akcja dla raciborskiego schroniska „Nie strzelam-dokarmiam” mająca na celu zakup karmy dla zwierząt zamiast fajerwerków; „Zakrętkowe serce”, itd.

…i wiele innych problemów mieszkańców, z którymi zwracali się do mnie na codzień…

Zobacz także:

/materiał nadesłany oprac. c/

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. w raciborku rządzi sekta i należy ją wykluczyć ,w tym pana rola.portowy jest tylko wykonawcą woli sekty.usunąć sektę i portowego .i Racibórz będzie miastem normalnym.

  2. Pan Polowy stracił resztę zaufania społecznego. Myśli, że jest sprytny, ale to bardzo źle wygląda jak postępuje z ludźmi. Poza tym na razie wszystkie pomysły Polowego to niewypały. I to jest wyłącznie jego samego wina. Panie Fita, masz pan predyspozycje do bycia prezydentem, wykorzystaj to! Z mojego rozeznania większość panu sprzyja.

  3. Popieram Pana pracę na rzecz miasta i uważam to odwołanie jedynie za kiepską decyzję polityczną, tak charakterystyczna dla większości polityków Raciborza.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj