Oświadczenie klubu Radnych Niezależnych Michała Fity

michal fita
Michał Fita

– Ostatnie dwa lata to ciągłe blokowanie inicjatyw naszego lidera Michała Fity, brak spójnej polityki miasta, nieprzemyślane decyzje i kompletny brak współpracy. Marketing i PR-owe hasła „obecności wśród ludzi” nie zastąpią realnej współpracy – piszą Anna Szukalska, Marian Czerner, Józef Galli, Michał Szukalski i Dawid Łomnicki.

Wczoraj, 21 października, prezydent Raciborza Dariusz Polowy wydał zarządzenie o odwołaniu Michała Fity z funkcji I zastępcy prezydenta. Czytaj więcej: Michał Fita odwołany z funkcji wiceprezydenta. Ostre zarzuty D. Polowego.

- reklama -

Swoje oświadczenie wydał klub Radnych Niezależnych Michała Fity. Treść poniżej.

Entuzjazm mieszkańców Raciborza oparty o dobry program grupy naszych radnych spowodował, że w ostatnich wyborach samorządowych zarówno Michałowi Ficie, jako kandydatowi na prezydenta, jak i naszym kandydatom do rady miasta bezpośrednio zaufało i oddało głos blisko ¼ mieszkańców miasta. To było wielkie zobowiązanie do walki o lepszy Racibórz. Bez układów, politykierstwa i nieprzemyślanych decyzji.

Dla nas zaangażowanie w sprawy samorządowe to przede wszystkim troska o dobro wspólne i współpraca. Kierując się tymi zasadami poprosiliśmy mieszkańców Raciborza o poparcie w drugiej turze świeżego kandydata. Wierzyliśmy, że zmiana dotychczasowego układu politycznego będzie z pożytkiem dla miasta i regionu.

Po dwóch latach wiemy, że ktoś nowy, że „świeżość” może też oznaczać totalną nieudolność i partactwo. Nasza grupa radnych niezależnych mówiła o tym głośno, nie decydując się na udzielenie obecnemu prezydentowi miasta votum zaufania. Ostatnie dwa lata to ciągłe blokowanie inicjatyw naszego lidera Michała Fity, brak spójnej polityki miasta, nieprzemyślane decyzje i kompletny brak współpracy. Nie mogło być na to naszej zgody.

Mieliśmy dość wizualizacji-widmo. Obecnemu prezydentowi miasta nie podobało się, że domagaliśmy się między innymi:
1)pełnego poszanowania dla praw dzieci i rodziców przy reformowaniu szkolnictwa;
2)realizacji zapowiadanych inwestycji (wszelkie inwestycje drogowe to wyłącznie zasługa zewnętrznej inicjatywy innych osób);
3)uporządkowania sprawy placu Długosza;
4)sfinalizowania wciąż niezrealizowanej obietnicy złożonej mieszkańcom Płoni przeniesienia otaczani asfaltowni;
5)realizacji publicznej obietnicy umieszczenia Raciborza na liście 100 obwodnic;
6)braku zgody na budowę spalarni śmieci koło domów mieszkańców i na zabudowę terenu zielonego na Ostrogu miedzy SP 1, a SP 10;
7)wprowadzenia obiecanych darmowych przejazdów komunikacją miejską;
8)budowy porządnego i bezpiecznego lodowiska i szerokiego wsparcia dla raciborskiego sportu, nie wyłączając żadnej z dyscyplin;
9)zwiększenia potencjału turystyki i kultury przez współpracę Muzeum z Zamkiem Piastowskim;
10)przestrzegania podziału kompetencji wiceprezydenta szczególnie w sprawach sportu i kultury.

Niestety na każdym polu działania spotykaliśmy się ze strony Prezydenta Polowego z brakiem profesjonalizmu i realnej współpracy prowadzącej do podejmowania konkretnych decyzji. Marketing i PR-owe hasła „obecności wśród ludzi” nie zastąpią realnej współpracy.

Koalicja była trudnym doświadczeniem, chociaż w radzie miasta spotkaliśmy wielu mocno zaangażowanych w sprawy miasta radnych. Zdawaliśmy sobie sprawę z mankamentów koalicji, wynikających z braku wiedzy i braku doświadczenia pracy w samorządzie obecnego prezydenta. Jednak z uwagi na troskę o dobro mieszkańców byliśmy w niej obecni do dzisiaj, by blokować szkodliwe pomysły czy prostować fatalne projekty uchwał (największy odsetek uchylonych przez wojewodę uchwał od lat!). Mieliśmy nadzieję, że obecność w koalicji umożliwi realizację naszych wyborczych obietnic. Brak zdolności menedżerskich i normalnej współpracy obecnego prezydenta niestety bardzo to utrudniały.

Dzisiejsze oświadczenia obecnego prezydenta, niestety pełne manipulacji, utwierdzają nas w przekonaniu, że jest on zainteresowany wyłącznie marketingiem i promocją swojej osoby, a nie realizacją ważnych inwestycji dla miasta. Temat lodowiska jest wyłącznie pretekstem podanym opinii publicznej. Prezydent mija się z prawdą. Nie poinformował mieszkańców, że o koncepcji budowy lodowiska był informowany na bieżąco, a wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków na budowę lodowiska złożył nasz klub. Sprawa strategii i polityki mieszkaniowej to dowód na nieudolność prezydenta, który wstrzymał będącą już w trakcie realizacji strategię, a uchwałę w sprawie mieszkań nadzór wojewody całościowo uchylił po pozytywnym zaopiniowaniu przez nową obsługę prawną wybraną przez prezydenta. Nie może być naszej zgody na taką skalę kłamstw i manipulacji w przestrzeni publicznej. Własnymi błędami i nieudolnością próbuje obciążyć swojego ówczesnego zastępcę. Ten przykład pokazuje, z jaką osobą mieliśmy przez ostatnie dwa lata do czynienia.

Bardzo dziękujemy za te dwa lata mieszkańcom miasta, radnym, wielu społecznikom, urzędnikom, fantastycznym osobom, które spotykaliśmy – czy przy wykonywaniu obowiązków wiceprezydenta, czy jako radni koalicji. Pozostajemy w radzie miasta wierni naszemu programowi i zobowiązaniom wobec raciborzan. Będziemy rzetelnymi recenzentami władz miasta – oby następne lata były lepsze, niż (jak uważa większość mieszkańców) zmarnowane ostanie dwa. Troska o lepszy Racibórz to nasze zadanie. Od lat pracujemy dla naszej lokalnej społeczności. To nasza misja – w służbie mieszkańcom!

Anna Szukalska
Marian Czerner
Józef Galli
Michał Szukalski
Dawid Łomnicki

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj