Wodzisław Śląski wyróżniony w konkursie „Miasto z klimatem”

Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski otrzymał wyróżnienie w konkursie pn. „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” ogłoszonym przez Ministerstwo Klimatu. Kapituła uhonorowała miasto za budowę Centrum Przesiadkowego oraz rozwój terenów zielonych.

Konkurs został zorganizowany z myślą o polskich miastach, które z sukcesami realizują nowoczesne, proekologiczne inwestycje, służące zarówno mieszkańcom, jak i ochronie klimatu. Kapituła Konkursu wyłoniła dziesięciu laureatów. Przyznano 6 nagród w kategorii miast powyżej 100 000 mieszkańców oraz 4 nagrody w kategorii miast do 100 000 mieszkańców.

- reklama -

Do plebiscytu można było zgłaszać inwestycje, które służą ochronie klimatu lub adaptacji do zmian klimatu, w szczególności innowacyjne, nowoczesne i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania, wpisujące się w co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, w tym retencja wody,
  • zrównoważony transport,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • zrównoważone budownictwo.

Wodzisław Śląski otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii za realizację inwestycji pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” oraz „Rozwój terenów zielonych w Wodzisławiu Śląskim”.

– Cieszę się, że nasze miasto, kolejny raz w tym roku, zostało docenione. Wyróżnienie w konkursie „Miasto z klimatem” jest potwierdzeniem, że nasze działania są prowadzone we właściwym kierunku – mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.

Rozwój terenów zielonych

Dzięki nowo przebudowanym, ogólnodostępnym dla wodzisławian terenom w różnych częściach miasta, mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, relaksu, spotkań czy aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury. Ze zmienionych miejsc mogą korzystać osoby w różnym wieku: od najmłodszych bawiących się na placach zabaw, poprzez młodzież i dorosłych np. ćwiczących na siłowniach zewnętrznych, po seniorów – spacerujących lub odpoczywających na nowo zamontowanych ławkach. Infrastruktura miejsc przygotowana została również m.in. z myślą o właścicielach psów.

Projekt założył uporządkowanie zieleni, wycinki samosiejek i drzew przewróconych, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, oczywiście wraz z kompensacją w postaci nasadzeń zieleni. W projekcie uwzględniono wielopiętrową i wielogatunkową zieleń, opartą w przewadze na gatunkach rodzimych i tworzącą dogodne warunki dla rodzimych owadów, ptaków i drobnych ssaków. Wśród ponad 3 tys. nowo posadzonych drzew znalazły się m.in. klony pospolite, jesiony wyniosłe, morwy białe czy buki pospolite. W skład ponad 16 tys. krzewów weszły np. berberysy, irgi, bukszpany wieczniezielone i tawuły japońskie. Inne nasadzenia w liczbie blisko 28 tys. to kwiaty i trawy ozdobne. Tereny zieleni sąsiadujące z terenami zurbanizowanymi tworzą tzw. „zielone płuca miasta”, mające pomóc w redukcji zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo, mają wpłynąć też na ograniczenie hałasu.

Centrum Przesiadkowe

Budowa Centrum Przesiadkowego została dofinansowany ze środków zewnętrznych. Ideą projektu było zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany był na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej – komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta. W jego efekcie stworzona została infrastruktura dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

Projekt objął m.in. przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej.

/UM Wodzisław Śląski oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj