Raciborski magistrat ogranicza kontakty do minimum

UM Racibórz
Urząd Miasta Racibórz. Fot. archiwum portalu

Urząd Miasta zachęca wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP, telefonicznie lub e-mailowo.

„W związku ze stanem epidemii zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu tylko do przypadków wymagających osobistego stawiennictwa przy załatwianiu sprawy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Raciborzu za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP, telefonicznie lub e-mailowo. Ograniczmy kontakty osobiste do minimum” – apeluje magistrat.

- reklama -

Dane kontaktowe

Wszystkie wydziały urzędu są dostępne pod numerami telefonów i adresami mailowymi dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu

W razie pytań lub wątpliwości poleca się telefoniczny kontakt z centralą urzędu miasta
telefon: 32 75 50 600
e-mail: [email protected]

Urząd Miasta Racibórz udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie SEKAP lub na Platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

Opłaty i podatki

Jak uregulować swoje należności i podatki jednym kliknięciem bez wychodzenia z domu? Korzystając z „Portal Podatkowy Miasta Racibórz”. To nowe udogodnienie dla mieszkańców. Portal umożliwia dokonanie opłat online z tytułu następujących należności:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny,
  • leśny,
  • dzierżawę gruntów,
  • wieczyste użytkowanie gruntów,
  • przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście,
  • odpady komunalne.

Opłat mogą dokonywać zarówno osoby fizyczne i prawne. Użytkownicy będą mieli wgląd do historii dokonanych płatności, wysokości naliczonych należności, dokumentów księgowych, płatników, informacji na podstawie, których zostały naliczone opłaty. Użytkownik może wybrać formę powiadomień (email, sms) przypominających np. o zbliżających się terminach opłat lub o zaległościach. Ze względu bezpieczeństwa dostęp do portalu jest możliwy przez spopularyzowany ostatnio profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Koszt opłat online wynosi 59 gr, przy czym jedna opłata może dotyczyć kilku należności jednocześnie jeżeli dotyczy jednego rachunku bankowego.

Adres internetowy portalu: https://podatki-raciborz.eboi.pl

Zasady bezpieczeństwa

Mieszkańcy podczas wizyty w Urzędzie Miasta zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa tj.:

1) zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
2) zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
3) zakrywania ust i nosa,
4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów na terenie budynku).

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj