Racibórz: Ulga dla osób posiadających przydomowe kompostowniki

kompostownik
Zdjęcie poglądowe, Fot. Pixabay

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Racibórz uchwaliła wysokość ulgi, zgodnie z projektem przedstawionym przez Prezydenta Miasta, na kwotę 2 zł od osoby na miesiąc.

- reklama -

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi. W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady zielone oraz kuchenne nie będą odbierane z takich posesji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały natomiast określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. Zgodnie z przywołanym Regulaminem, kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here