Kto produkuje najwięcej śmieci w Raciborzu?

Odbiór śmieci
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Rady Marcin Fica zapytał prezydenta, ile ton odpadów jest odbieranych od poszczególnych nieruchomości. Zapytanie ma związek z trwającą dyskusją o wyłączeniu z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych.

Prezydent Dariusz Polowy uważa, że wyłączenie przedsiębiorców pozwoli na uniknięcie deficytu w budżecie, jego zdaniem firmy nie ponoszą faktycznych kosztów za gospodarowanie odpadami, jakie generują. Przeciwna takiemu rozwiązaniu jest większość radnych.

- reklama -

Radny Marcin Fica skierował do włodarza interpelację dotyczącą ilości odbieranych odpadów. – Proszę o podanie ilości ton (Mg) odpadów zebranych z podziałem na nieruchomości niezamieszkałe, od podmiotów gospodarczych z nieruchomości mieszanych oraz od mieszkańców. Proszę podać te dane w rozbiciu na lata 2016-2020. Ile średnio miesięcznie wydajemy worków na bioodpady i jaki jest koszt zakupu i dystrybucji tych worków – chciał wiedzieć radny.

– Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz stanowi jedno wspólne zamówienie i raportowana jest waga całego strumienia odebranych odpadów, bez podziału na poszczególne typy nieruchomości. Jest to ekonomicznie uzasadnione ponieważ minimalizuje ilość kursów, podczas których odpady odbierane są z terenu całej gminy – wyjaśnił prezydent. W temacie worków na bioodpady odpowiedział, że w roku 2020 wydawanych było średnio 5077 brązowych worków na odpady ulegające biodegradacji na miesiąc. – Wykonawca usługi zobowiązany był skalkulować wszystkie koszty mające wpływ
na realizację usługi w odniesieniu do 1 Mg odpadów komunalnych dostarczanych na instalację. Zakup i dystrybucja worków nie zostały dodatkowo wycenione – informuje prezydent.

Czytaj także:

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here