Awaryjna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Piaskowej i Rybnickiej

Rybnicka
Zdjęcie poglądowe, listopad 2019

Istniejący wodociąg koliduje z przebiegiem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu budowy ronda zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Rybnicka-Piaskowa.

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Wykonawca robót na zadaniu p.n. „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza”, informuje o potrzebie wprowadzenia w dniu 03.02.2021 awaryjnego trybu realizacji robót na sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Rybnickiej w Raciborzu.

- reklama -

Termin funkcjonowania zgłoszonej awaryjnej organizacji ruchu to 03 – 04.02.2021 (2 dni) z uwzględnieniem zakończenia robót i likwidacji strefy robót po każdej dniówce roboczej. Wykonawca powiadomi Zarządcę drogi o zakończeniu w/w robót awaryjnych.

Istniejący wodociąg koliduje z przebiegiem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu budowy ronda zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Rybnicka /Piaskowa.

Brak możliwości odprowadzenia wody generuje ryzyko nawodnienia i destrukcji w-w konstrukcyjnych pasa drogowego ul. Rybnickiej przylegającego do placu budowy ronda. Lokalna przebudowa kolizyjnego odcinka wodociągu na długości ok. 20 m, pozwoli na odwodnienie terenu i wyeliminowanie ryzyka destrukcji konstrukcji drogi i wyeliminowanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Strefa robót awaryjnych wymaga lokalnego zajęcia pasa jezdni ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz -Rybnik.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i bezkolizyjnego funkcjonowania ruchu pojazdów – zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji robót w trybie awaryjnym. Tymczasowa organizacja ruchu zabezpieczy strefę robót zlokalizowaną w pasie ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz-Rybnik z uwzględnieniem wahadłowego ruchu pojazdów sterownego ręcznie przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

W załączeniu opracowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla potrzeb zgłoszonej realizacji robót sieciowych w trybie awaryjnym w zakresie dotyczącym wodociągu.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj