Synergia – integracja pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine

Umowa
11 lutego 2020 przedstawiciele gmin partnerskich Petrovice u Karviny i Godowa spotkali się w Skrbensku, aby omówić treść wspólnej współpracy na rok 2020. Z tej okazji burmistrz gminy Marian Lebiedzik oraz wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk podpisali program współpracy na rok 2020. Po obu stronach granicy zapowiadano wiele ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych. Fot. FB/Michał Fita

Cel: rozwój gospodarczy realizować zasobami przygranicznych gmin.

Celem projektu „Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza” (Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg 2014-2020), który będzie realizowany w 2021 roku jest rzetelne przygotowanie się do współpracy i zaangażowanie szerokiego grona uczestników do długofalowej współpracy transgranicznej.

- reklama -

– Jeszcze projekt się nie zakończył, jeszcze wiele zadań przed nami – ale efekt Synergii jest już widoczny. Mieszkańcy, przedstawiciele różnych branż, zaangażowali się we wspólne tworzenie planów na przyszłość. Chcieć to móc, ale lepiej dobrze się przygotować. Ostatnie warsztaty w ramach projektu Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza – odbędą się w marcu. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji seniorów, kultury, sportu i turystyki – czytamy w mediach społecznościowych Gminy Godów.

Celem projektu jest stworzenie wspólnego transgranicznego planu działania na rzecz realizacji wzajemnej współpracy między już współpracującymi instytucjami Petrovice u Karviné i Gminy Godów po roku 2020. W przygotowaniu tego planu zaangażowane będą także szkoły, stowarzyszenia i organizacje, które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowej współpracy. Przewiduje się także zaangażowanie nowych organizacji.

W okresie programowania 2014-2020 obie gminy ściśle współpracowały i wdrożyły szereg wspólnych działań związanych z integracją społeczności lokalnych, a także z integracją samorządów. Działania te były zróżnicowane (społeczne, sportowe, kulturalne itp.). Ze względu na to, że zbliża się nowy okres programowania i biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie projekty były jak dotąd bardzo dobrze postrzegane przez mieszkańców obu gmin, ważne jest przygotowanie strategii współpracy między dwiema gminami na nowy okres programowania 2021-2027, w tym przygotowanie konkretnych projektów.

W ciągu aktualnej perspektywy finansowej wnioskodawcy nabyli doświadczenie w realizacji wspólnych projektów. Na bazie tych doświadczeń ustalono, że warto oprzeć współpracę na długofalowej strategii. Dotychczas partnerzy opierali się na realizacji działań odpowiadających bieżącym potrzebom mieszkańców pogranicza. Planowanie działań odbywało się zazwyczaj w okresie jednorocznym. Ponadto, udział w planowaniu zawężony był do ograniczonego grona podmiotów. Takie podejście nie daje możliwości rozwiązywania bardziej złożonych problemów oraz ogranicza efekt końcowy. Wspólna realizacja dwóch kilkuletnich projektów uświadomiła partnerom potrzebę długofalowego planowania współpracy. Inspiracją dla wnioskodawców było także podejście do planowania współpracy transgranicznej realizowane w Mieście Jastrzębie-Zdrój oraz miastach partnerskich Hawierzów oraz Karwina.

Dotychczas odbyły się warsztaty w zakresie edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska, gospodarki, planowania przestrzennego, turystyki, kultury, rekreacji i sportu – wyjaśnia nam Gabriela Brzemia, Inspektor Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urząd Gminy Godów.

Wójt gminy Godów podczas spotkania online na temat strategii

Podczas analizy SWOT (warsztat tematyczny grup branżowych – 11.02.2021) zwrócono m.in. uwagę na rolę samorządu gospodarczego, zaznaczono, że powinno się współpracować z tym środowisku, konieczne jest organizowanie spotkań i współpracy na szerszym terenie.

Wśród mocnych zasobów wymieniono podobieństwa w specyfice gmin i zasobów, bezpośrednie sąsiedztwo, brak bariery językowej, wspólne elementy tradycji i historii oraz chęć współpracy. Jednym z ogniw, które już dziś łączy gminy jest Żelazny Szlak Rowerowy, który zgodnie uznany został za mocny fundament rozwoju turystyki po obu stronach granicy.

Wśród szans na wzmocnienie gospodarcze oraz integrację wymieniono Memorandum o współpracy (z 2019 roku), które zostało podpisane przez izby gospodarcze oraz samorządy Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego (w tym gminę Godów, powiat wodzisławski oraz izbę gospodarczą w Karvinie). Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, które również jest członkiem wspomnianego memorandum na spotkaniu deklarowało współpracę w ramach integracji i współpracy ze środowiskiem gospodarczym oraz w zakresie wzmacniania rynku pracy, co stanowi główne osie programowe organizacji.

Ireneusz Burek
Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here