Ocena wpływu pandemii na 2021 rok – WUP Katowice

Ocena wpływu pandemii WUP Katowice

Również w 2021 roku pandemia będzie negatywnie wpływać na przedsiębiorstwa.  W odniesieniu do danych sprzed pandemii więcej niż połowa badanych przedsiębiorców z województwa śląskiego wskazuje na spadek inwestycji.

Jak wskazują dane badania przeprowadzonego przez firmę Biostat na zlecenie WUP Katowice na 14 085 podmiotach gospodarczych z województwa śląskiego, epidemia korononawirusa będzie miała negatywne skutki dla przedsiębiorstw w 2021 roku.

- reklama -

W Subregionie Zachodnim województwa śląskiego opinie o negatywnych skutkach koronawirusa zanotowano wśród 75,7 proc. badanych. Brak wpływu pandemii koronawirusa zdeklarowało 21,4 proc. respondentów.

W badanych przedsiębiorstwach w woj. śląskim w 2021 roku ponad połowa badanych (54,2 proc.) deklaruje spadek inwestycji w porównaniu do zamierzeń sprzed pandemii. Dotyczy on przede wszystkim sektora przemysłowego. W najmniejszym zaś stopniu dotyczy sektora rolniczego.

Największego spadku inwestycji spodziewają się przedsiębiorcy z subregionu zachodniego oraz centralnego. Ponad 34 proc. badanych nie mogło ustalić jak wysoki będzie spadek inwestycji, natomiast biorąc pod uwagę odpowiedzi pozostałych respondentów można oszacować za pomocą średniej arytmetycznej, że inwestycje spadną o 57,3 proc.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here