Postępowanie restrukturyzacyjne jako odpowiedź na kryzys spowodowany koronawirusem

postępowanie restrukturyzacyjne

Odbyło się webinarium dla przedsiębiorców przybliżające aspekty związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Najważniejszym celem postępowania jest uniknięcie upadłości dłużnika.

Tematyką postępowania restrukturyzacyjnego powinni zainteresować się w szczególności przedsiębiorcy, którzy w najbliższym czasie mogą utracić płynność finansową. Jedną z podstawowych zalet tego rodzaju postępowania jest zapewnienie dłużnikowi swego rodzaju parasola ochronnego na czas trwania postępowania. Ta szczególna ochrona wiąże się w szczególności z możliwością zawieszenia prowadzonych postępowań egzekucyjnych przy jednoczesnym zakazie wszczynania nowych egzekucji. Należy jednak mieć na uwadze, że wspomniany parasol ochronny nie rozciąga się na nowe zobowiązania, w konsekwencji czego, dłużnik musi pamiętać, by systematycznie regulować bieżące zobowiązania, powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Warto pamiętać, że zaniechanie temu obowiązkowi, może to doprowadzić do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, co wiąże się automatycznie z utratą parasola ochronnego.

- reklama -

Pomimo licznych korzyści jakie niesie za sobą postępowanie restrukturyzacyjne, musimy pamiętać, że każdorazowo – w zależności od rodzaju prowadzonej restrukturyzacji – w mniejszym lub większym stopniu ogranicza ono swobodę dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w szczególności w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego.

Warto pamiętać, że wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powinien zostać złożony niezwłocznie po wystąpieniu stanu zagrożenia niewypłacalnością dłużnika. Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest każdorazowo uzależniony od szeregu indywidualnych czynników, takich jak w szczególności rodzaj wybranego postępowania restrukturyzacyjnego, rozmiar przedsiębiorstwa prowadzonego przez dłużnika, ilość wierzycieli czy wartość i charakter zaległości dłużnika

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here