Koronawirus. Do kiedy potrwa nauka zdalna?

koronawirus uczen szkola
Fot. unsplash.com

Dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII. Przedszkola i żłobki nadal pozostaną otwarte.

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra edukacji i nauki wprowadzające od 22 marca do 11 kwietnia naukę zdalną dla uczniów klas I–III szkół podstawowych i wydłużające do 11 kwietnia naukę zdalną uczniom klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

- reklama -

Dodatkowo szkoły podstawowe będą obowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I–III – dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia będą organizowane dla dzieci, których rodzice zawnioskują o taką opiekę. Ponadto dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką w szkole realizację na terenie szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 11 kwietnia zawieszone jest nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Ograniczenie obejmuje również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego i szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole decyduje jej dyrektor. Ponadto dyrektorzy szkół nadal mają obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz mają możliwość organizowania takiego nauczania ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here