Likwidacja azbestu w gminie Nędza. Rozpoczął się nabór wniosków

Azbest
Azbest

Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia wniosku.

W gminie Nędza rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zadań zgodnych z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Nędza przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Nędzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Dofinansowanie będzie uzależnione od zakresu przeprowadzonych prac oraz uzyskanej ceny za wykonanie usługi w ramach przeprowadzonego przez gminę stosownego postępowania zamówienia publicznego.

- reklama -

Maksymalne dofinansowanie z WFOŚiGW Katowicach może wynieść:
a) do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla I stopnia pilności;
a) do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 720 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla II i III stopnia pilności;
b) do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Pozostałe koszty poniesie beneficjent końcowy, czyli wnioskujący o dofinansowanie właściciel nieruchomości.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie Gminy Nędza oraz na stronie internetowej www.nedza.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 666 04 86.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here