Nabór uzupełniający do projektu „Łączymy z energią”

Panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Trwa nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią” prowadzonym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji, przypisane do każdej gminy – wykaz dostępnych instalacji w ramach poszczególnych gmin. W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

- reklama -

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie 10 gmin: gmin Godów, Krzyżanowice i Marklowice oraz miast: Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory – pod warunkiem dostępności instalacji w danej gminie. Do udziału w projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii pod warunkiem jej dostępności spośród:
– instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
– instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
– instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach: instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u., instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:
– instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8kWp – 4.700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto),
– instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej do 3,0 kW i pojemności zasobnika do 300l – 7.500,00 zł netto,
– instalacja kotła na pelet o mocy od 10 – 20kW – 15 000,00 zł netto,
– instalacja kotła na pelet o mocy od 20 – 30kW – 17 500,00 zł netto.

W przypadku łączenia instalacji kwoty grantów sumują się.

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

Więcej na stronie oze.subregion.pl.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj