Skrzyżowanie przy mleczarni w Raciborzu będzie miało sygnalizację świetlną

starowiejska raciborz
Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 45 z drogą wojewódzką nr 416 wraz ze zmianą układu komunikacyjnego skrzyżowania poprzez wydłużenie lewoskrętu, wydzielenie relacji skrętnej w prawo i przesunięcie zatok autobusowych ze strefy bezpośredniego oddziaływania skrzyżowania. Fot. Google

Skrzyżowanie ulic Głubczyckiej, Starowiejskiej i Cegielnianej będzie także przebudowane. Zmodernizowana zostanie też sygnalizacja świetlna na mycie, a przejścia dla pieszych będą doświetlone.

W przyszłym roku ruszą prace nad dokumentacją, a w kolejnym wykonana zostanie sygnalizacja świetlna i przebudowa skrzyżowania ulic Głubczyckiej, Starowiejskiej i Cegielnianej. Miasto Racibórz w pismach do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazywało, że związku z dużym ruchem na DW 416 generowanym m.in. przez pracowników zakładu Eko-Okna utrudnione jest włączenie się do ruchu na tym skrzyżowaniu z DK 45, a praktycznie niemożliwe jest wybranie kierunku na wprost z ul. Starowiejskiej w ul. Cegielnianą. Wnioski kierowane do krajowego zarządcy drogi zostały wzięte pod uwagę w planach inwestycyjnych GDDKiA na 2023 r.

- reklama -

Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 45 z drogą wojewódzką nr 416 wraz ze zmianą układu komunikacyjnego skrzyżowania poprzez wydłużenie lewoskrętu, wydzielenie relacji skrętnej w prawo i przesunięcie zatok autobusowych ze strefy bezpośredniego oddziaływania skrzyżowania, co przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych, jak również pozwoli na bezpieczną obsługę komunikacyjną skrzyżowania.

Natomiast jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 45 z DW 916 – ul. Opawska, Jana Pawła II, Bogumińska. Zadanie jest przewidziane do realizacji w drugim kwartale tego roku, a szacowany koszt prac to 140 tys. zł. W ramach zadania sterownik sygnalizacji zostanie dostosowany do możliwości pracy akomodacyjnej, co poprawi płynność ruchu na skrzyżowaniu i zredukuje zatory tworzące się w godzinach szczytu komunikacyjnego. Częścią zadania jest także doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania.

– Obiecałem pilotować sprawy oczekiwanych przez nas przedsięwzięć na krajówce i tak też się dzieje. Współpraca układa się więcej niż dobrze – ocenia prezydent Raciborza Dariusz Polowy. – Na dziś możemy mówić o kilku planowanych do realizacji inwestycjach: modernizacji świateł na mycie, nowej sygnalizacji i przebudowie newralgicznego skrzyżowania przy mleczarni, poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wzdłuż DK 45 i zaplanowanej w nieco dalszej perspektywie czasowej budowie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kwiatowej. Jedno z zadań – dotyczące ustawienia sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy ul. Gdyńskiej – chcemy zrealizować odrębną procedurą na mocy porozumienia z GDDKiA. Mamy zielone światło, o szczegółach poinformujemy wkrótce – mówi włodarz.

dariusz polowy
Spotkanie Dariusza Polowego z Markiem Niełacnym, dyrektorem katowickiego oddziału GDDKiA. Fot. UM Racibórz

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here