Co z budową szatni dla LKS Brzezie? Marian Czerner interpeluje do prezydenta

LKS Brzezie
Zdjęcie poglądowe

Pierwotnie budowa szatni LKS Brzezie miała kosztować 2,5 mln zł, jednak ostatecznie Rada Miasta przyjęła wydatek na ten cel w wysokości 1 mln zł. Marian Czerner zwrócił się do prezydenta, prosząc o informacje na temat postępów w tej sprawie.

Temat szatni dla LKS Brzezie ciągnie się od ponad roku. Wrócił do niego przewodniczący rady Marian Czerner. – Wracam do tematu, o którym wielokrotnie mówiliśmy. Ciągnie się on od ponad roku, kiedy przedstawił Pan koncepcję budowy szatni dla LKS Brzezie za kwotę ok. 2,5 mln zł, a wydatek ten w tak dużej kwocie nie znalazł poparcia radnych w projektach budżetu zarówno na 2020 jak i 2021 rok. Wskazywaliśmy potrzebę opracowania koncepcji zastępczej polegającej na budowie szatni wraz z zapleczem w wersji minimum koniecznego do sprawnego funkcjonowania LKS Brzezie. W budżecie na 2020 rok Rada Miasta przyjęła wydatek na ten cel w kwocie 1 mln zł, ale dotąd nie doczekaliśmy się żadnych informacji w tej sprawię w kontekście podjętych przez Pana działań. Także złożony przez Pana jesienią 2020r. wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na połączeniu w jednym projekcie budowy szatni dla LKS Brzezie i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Srebrnej nie znalazł zrozumienia i oczekiwanego dofinansowania. Wielokrotnie prosiliśmy Pana, by nie łączyć tych dwóch spraw – napisał Marian Czerner. Podkreślił, że problem złego stanu technicznego szatni jest powszechnie znany i wymaga podjęcia pilnych działań. Poprosił prezydenta o przedstawienie stanu dotychczas podjętych prac oraz planowanych na ten rok. –  Przypomnę, że z obiektu tego wraz z boiskiem korzystają nie tylko piłkarze. Łącznie stanowią one bazę do realizacji wielu imprez organizowanych przez społeczność lokalną i to nie tylko o zasięgu dzielnicowym czy miejskim – napisał Marian Czerner.

- reklama -

Do interpelacji dołączył list działaczy LKS Brzezie. Czytamy w nim, że działacze nigdy biernie nie czekali na miejskie pieniądze, wykorzystywali każdą możliwość pozyskania środków. – Zabierając nam środki na powstanie nowego obiektu zabieracie możliwość do organizowania wydarzeń, którymi żyje cała dzielnica, zabieracie nadzieję oraz tłumicie potencjał ludzi, którym w obecnych czasach jeszcze coś się chce robić „pro publico bono”. Wszystkich szanownych radnych i inne osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do Brzezia i chętnie po obiekcie oprowadzimy, aby mogli empirycznie zapoznać się z stanem faktycznym – napisano w liście. Jego pełna treść poniżej.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here