PSZOK pojawi się w gminie Kornowac

pszok kornowac
Fot. UG Kornowac

PSZOK-i przymują odpady problemowe i niebezpieczne, których umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione.

6 maja wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój podpisał umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kornowac. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ergobud Wojciech Ruchała z siedzibą w Nędzy. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 119 844,69 zł.

- reklama -

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. placu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki wraz z wykonaniem wymaganych profilowań nawierzchni, krawężników o łącznej powierzchni około 1174 m2 stanowiącej teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady, miejsce na kontenery obiektowe, wraz z połączeniem z istniejącą jezdnią (zjazdem). Pojawią się też kontenery – socjalno-biurowy i na punkt wymiany rzeczy używanych, magazyn na odpady niebezpieczne i magazyn ZSEE oraz waga samochodowa. Zadanie obejmuje też wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej m.in. systemu odwodnienia placu – kanałów, studzienek, separatorów cząstek ropopochodnych, odwodnienia liniowego, zakupu instalacji rozsączania wód opadowych, ogrodzenia placu wraz z bramą przesuwną, oświetlenia terenu i monitoringu, wyposażenie BHP i PPOŻ.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT).

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj