Nowy program dofinansowań do wymiany kopciuchów w Wodzisławiu Śląskim

dym-komin

Głównym celem projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Wodzisławski magistrat zachęca do udziału w kolejnym programie związanym z wymianą tzw. kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania – „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Nabór wniosków ruszy 17 maja i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

- reklama -

W Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego opracowany został projekt uchwały z nowym programem dofinansowań ze środków zewnętrznych, który przedstawiono radnym miejskim podczas kwietniowej sesji. Założenie jest takie, że miasto będzie ubiegać się o pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła w poddanych częściowej termomodernizacji budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie miałoby pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (w formule grantowej).

Głównym celem projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej, tzn. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. lub budynek, w którym wykonano, po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
a) kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop,
b) kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie,
c) kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament,
d) kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji: istalacja węzła ciepła – 8 tys. zł, instalacja kotła na pellet – 8 tys. zł, instalacja kotła gazowego kondensacyjnego – 11 tys. zł, instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. – 13 tys. zł.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 17 maja do 15 czerwca 2021 r. Nie decyduje kolejność zgłoszeń a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową” przeprowadzona zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem na stronie UM oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 45 90 450.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj