Dwa tygodnie zasiłku dla rodziców w razie zamknięcia szkoły lub przedszkola

rodzic ojciec dziecko
Fot. unsplash.com

Wysokość zasiłku wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców został wydłużony do 6 czerwca. To na wypadek nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dziecku. – Kryteria przyznawania i wypłacania przez ZUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego się nie zmieniły. Jego wysokość wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem. Warunkiem wypłaty świadczenia jest podleganie przez rodzica ubezpieczeniu chorobowemu – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

- reklama -

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych przysługuje:
• rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
• ubezpieczonym rodzicom dzieci:
– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

ZUS nie wypłaci zasiłku, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługuje rodzicom na ogólnych zasadach. Rozporządzenie o nowym okresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzi w życie od poniedziałku 24 maja.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here