PSZOKuj w Raciborzu. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs

Miasto Racibórz ogłosiło ekologiczny konkurs plastyczny przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów klas I-III i IV-VIII, zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Racibórz.

Co należy zrobić? Wykonać samodzielnie pracę plastyczną w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze (praca płaska), w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów). UWAGA! Prace nie większe niż 30x30x30 cm.

- reklama -

Dla kogo jest konkurs?

  • grupa wczesnoszkolna (uczniowie klas I – III oraz najstarsze grupy przedszkolne)
  • grupa szkolna (uczniowie klas IV – VIII)
  • zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Racibórz

W jakim temacie mają być prace?

  • prawidłowa segregacja odpadów do PSZOK,
  • odpady niebezpieczne, które można dostarczyć na PSZOK,
  • sposoby zbierania odpadów na PSZOK,
  • prezentacja materiałów, których nie można oddać na PSZOK,
  • recykling,
  • postawy i zachowania proekologiczne oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko.

Gdzie i do kiedy dostarczyć prace konkursowe?

Prace konkursowe wraz z ankietą konkursową będą przyjmowane do 17.06.2021 r. w Urzędzie Miasta Racibórz, Referat ds. Gospodarki Odpadami – pokój nr 20, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

Nagrody

W każdej kategorii zostanie wyłonionych po trzech zwycięzców, którym zostanie przyznane miejsce od I-III. Organizator przyzna nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 150 zł.

Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu wraz z obowiązkowymi załącznikami są publikowane na stronie internetowej Organizatora: www.kompostownia.raciborz.pl oraz na stronie www.raciborz.pl.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here