Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia. Podpisano list intencyjny [ZDJĘCIA]

kotlarnia
Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia. Podpisano list intencyjny

Zbiornik Kotlarnia jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik.

1 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej został podpisany list intencyjny dotyczący budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia. Sygnatariuszami listu są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Mirosława Kurza – dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Gmina Kuźnia Raciborska reprezentowana przez Pawła Machę – burmistrza miasta, Gmina Bierawa reprezentowana przez Krzysztofa Ficonia – wójta gminy, Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. reprezentowana przez Jana Wojdyłę – członka zarządu. Ze względu na wcześniejsze zobowiązania na uroczystość podpisania nie przyjechał przedstawiciel Lasów Państwowych w Katowicach, który podpisze dokument w późniejszym terminie.

- reklama -

Zbiornik Kotlarnia jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej całej gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy sąsiadującej Bierawa. Jest także ratunkiem dla lasów Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich cierpiących w ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazynować 42 mln m³ wody. Miałby także zdolności alimentacyjne dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne.

Na uroczystość podpisania listu intencyjnego oprócz sygnatariuszy przybyli zaproszeni goście: Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP, Ewa Gawęda – Senator RP, Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca – prezes Wód Polskich, Sławomir Kłosowski – wojewoda opolski, Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski, Paweł Masełko – starosta kędzierzyńsko-kozielski, Józef Gisman – zastępca starosty kędzierzyńsko-kozielskiego, Gerard Depta – przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, Joachim Morcinek – przewodniczący Rady Gminy Bierawa, Janusz Koper – zastępca prezydenta miasta Rybnik, Sylwia Brzezicka-Tesarczyk – zastępca burmistrza miasta Kuźnia Raciborska, Czesław Sobierajski – doradca wojewody śląskiego, Izabela Rajca – asystent krajowy europosłanki Izabeli Kloc, Ksenia Starzec-Wiśniewska – autor opracowania nt. prawnych uwarunkowań budowy Zbiornika Kotlarnia, Linda Hofman – rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W związku z innymi obowiązkami na uroczystość nie przyjechał Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki, który wystosował list do uczestników oraz Edward Siarka – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który również przesłał list.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here