Śląski Konwent Klimatyczny. Jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne

ekologia
Fot. pexels.com

Dwa dni szerokiej debaty, 15 sesji tematycznych z udziałem ekspertów, warsztaty i szeroka dyskusja o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne to szansa na nowe otwarcie w dyskusji o zmianach klimatycznych i poprawę jakości życia.

W dniach 22-23 listopada na Stadionie Śląskim będzie miał miejsce pierwszy w dziejach regionu Śląski Konwent Klimatyczny. Climate-Con 2021, odbywający się pod patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, będzie areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji i rejestracja na stronie powietrze.slaskie.pl

- reklama -

– Województwo śląskie znajduje się w przededniu transformacji energetycznej, która na nowo zdefiniuje nasz region, od dziesięcioleci utożsamiany z przemysłem ciężkim. To nie tylko wielkie wyzwanie, ale i szansa, żeby wykorzystać ten moment na zmianę sposobu myślenia i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości środowiska, przede wszystkim powietrza – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski. – Wszystkim nam zależy na tym, by żyć w regionie zielonym, ekologicznym, stąd potrzeba szerokiej dyskusji i planu działań na przyszłość, a okazją do niej będzie organizowany na Stadionie Śląskim Climate-Con 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie cechy konferencji, warsztatów i eventów i koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach związanych z klimatem i poprawą jakości powietrza. Dwa dni szerokiej debaty, 15 sesji tematycznych z udziałem ekspertów, warsztaty i szeroka dyskusja o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne to szansa na nowe otwarcie w dyskusji o zmianach klimatycznych i poprawę jakości życia. Zapraszam serdecznie do centrum konferencyjnego na Stadionie Śląskim w dniach 22-23 listopada 2021 roku. Wspólnie zatroszczmy się o dobry klimat – zachęca Jakub Chełstowski.

Celem wydarzenia jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza – zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Podczas trwającego dwa dni wydarzenia zaplanowano sesje tematyczne, warsztaty, pokazy filmów o tematyce ekologicznej i wydarzenia towarzyszące.

Zakres sesji tematycznych:

ZADBAJMY O LEPSZY KLIMAT I CZYSTE POWIETRZE – SESJA INAUGURACYJNA
– „Gdybyśmy chcieli zbudować budynek, na którego ostatnim piętrze moglibyśmy oddychać świeżym powietrzem, niezależnie od warunków, musiałby mieć ponad 100 metrów wysokości” – wyjaśnił fizyk z AGH, współautor badań dr inż. Jakub Bartyzel. Temat jakości powietrza i smogu od wielu lat jest znacznym problemem w wielu miastach i regionach, dlatego też warto ustalić punkt w którym się znajdujemy, wskazać, jakie działania są już podejmowane na wielu poziomach oraz wyzwania wymagające działania w perspektywie 2030 i 2050 roku.

FIT 55 – DYSKUSJA O POWIETRZU I POPRAWIE ŚRODOWISKA
– Czyste powietrze w miastach i regionach – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w tym w kontekście pakietu Fit for 55?

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA – DOBRE PRAKTYKI W MIASTACH I REGIONACH
– Dobre praktyki podejmowane w regionach w ramach programu LIFE – przykład działań podejmowanych w Małopolsce, Województwie Śląskim oraz Kraju Morawsko-Śląskim;
– Dobre praktyki samorządów w radzeniu sobie ze smogiem;
– Możliwości i zakres wsparcia w ramach instrumentu finansowego LIFE.

EUROPEJSKIE, KRAJOWE I REGIONALNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA ŚRODOWISKA i KLIMATU
– Instrumenty krajowe (NFOŚiGW) i regionalne (FESL 2021-2027) na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska;
– Wsparcie organizacji filantropijnych na rzecz czystego powietrza oraz konkursy dla gmin;
– Zielone inwestycje finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

BUDYNKI EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE
– Energochłonność budynków;
– Urządzenia i technologie dla budynków;
– Rozwiązania systemowe dla budynków inteligentnych;
– Nowoczesne systemy ciepłownicze 5. Patryk Swoboda – Źródła finansowania.

TECHNOLOGIE NA RZECZ REGIONÓW I MIAST WOLNYCH OD SMOGU
– Innowacyjne rozwiązania służące poprawie jakości powietrza i możliwe do wdrożenia na szerszą skalę: mapy termowizyjne, okna i murale antysmogowe – Technologiczne rozwiązania inicjowane w Strefach i Parkach Technologicznych.

DOBRE NAWYKI I ZMIANA ZACHOWAŃ JUŻ DZIŚ, CZYLI POROZMAWIAJMY O TYM, JAK MARNOWANIE JEDZENIA WPŁYWA NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ
– Jak zmarnowane jedzenie wpływa na klimat i środowisko?
– Marnowanie jedzenia – jak rozwiązać ten problem? Czy ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności coś zmieniła?
– Aplikacje na telefon i technologiczne rozwiązania służące zmniejszeniu poziomu marnowania żywności.

ŚLAD WĘGLOWY A ŚRODOWISKO
– Co to jest ślad węglowy i po co go mierzyć w miastach?
– Które branże generują największy ślad węglowy i jak go zmniejszać?
– Ślad węglowy z budownictwa oraz produkcji materiałów budowlanych

WODA A KLIMAT
– Zbiornik Goczałkowice jako przykład gospodarowania wodą według zasad zrównoważonego rozwoju;
– Projekt Climate Change AI, czyli szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w trosce o ochronę powietrza;
– EkoGoczałkowice – działania CSR kształtujące postawy proekologiczne wśród pokolenia alfa.

OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA – ROLNICTWO
– Dlaczego sektor rolniczy jest ważny dla klimatu oraz jakie działania są aktualnie podejmowane na obszarach rolnych;
– Emisyjność nawożenia upraw w Polsce;
– Amoniak jako bezwęglowe paliwo dla silników maszyn rolnych.

ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ REGIONALNYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA – PROJEKT LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
– Czy są możliwe działania lub projekty systemowe z udziałem 80 gmin? Założenia i cele projektu;
– Co jest ważne z perspektywy samorządu, subregionu, partnera zagranicznego, eksperta i koordynatora w zintegrowanym projekcie LIFE dot. poprawy jakości powietrza.

ROŚLINY POPRAWIAJĄ ATMOSFERĘ
– Rośliny jako element ekosystemu poprawy jakości powietrza w miastach i regionach;
– Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem;
– Pożary lasów a zmiany klimatu. Skutki dla jakości powietrza.

JAK ZMIANY KLIMATU WPŁYWAJĄ NA NASZE ZDROWIE PSYCHICZNE I DLACZEGO WARTO O TYM ROZMAWIAĆ
– Obawy związane ze zmianami klimatu, czyli czym są: lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, żałoba klimatyczna i podobne zjawiska?
– Czy smog szkodzi mózgowi? Co wiemy o tym i co zrobić z tą wiedzą?
– Wpływ smogu na zdrowie dzieci, powikłania w czasie ciąży oraz problemy kardiologiczne i alergiczne dorosłych

TRANSPORT ZEROEMISYJNY I STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU
Po polskich drogach porusza się ponad 20 mln samochodów. Co roku rejestrowanych jest 1,5 mln. Emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe narzędzie, które może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Strefy Czystego Transportu mogą także ograniczyć ruch pojazdów w centrach miast, zmieniając ich charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom. Na terenie Europy znajduje się około 220 stref niskoemisyjnych. W Polsce powstała na razie tylko jedna, pilotażowa w Krakowie, która bardzo szybko została oprotestowana.

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW
– Jakie obowiązki nakłada na mieszkańców Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
– Skąd pozyskać środki na wymianę źródła ciepła i termomodernizację?
– Czy OZE się opłaca? Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”.
– Kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej – obowiązki mieszkańców.

Zakres tematyczny warsztatów:

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA SAMORZADÓW
„Uchwała antysmogowa i Program Ochrony Powietrza na Śląsku – poprawna sprawozdawczość”. W czasie warsztatów zostanie przedstawiony Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego – obowiązek sprawozdawczy jst i jego praktyczne wykonanie, zakres merytoryczny sprawozdania, najczęstsze błędy, pytania i odpowiedzi. „Uchwała antysmogowa” jako element obowiązującego POP – poprawna interpretacja zapisów uchwały istotą realizacji uchwały oraz Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW
„Zróbmy razem dobry klimat”. Żyjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wciąż dynamicznie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Przemiany cywilizacyjne są powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Człowiek przekształca powierzchnię Ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Jednak cena, jaką przychodzi nam za to zapłacić, jest ogromna. Czarny scenariusz w którym tracimy kontrolę nad klimatem jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Dziewięć na dziesięć osób w świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW
„Niech moc będzie z nami – jak młodzi ludzie mogą zmienić klimatyczną przyszłość?
W czasie warsztatów uczestnicy zajmą się następującymi kwestiami:
– co to znaczy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego?
– jakie są przyczyny i skutki zmian klimatu? przed jakimi ryzykami stoimy?
– jakie są sukcesy młodych ludzi w zakresie ochrony klimatu? jakie wyzwania? jaka rola do spełnienia?
– co konkretnie mogą zrobić młodzi ludzie i co możesz zrobić Ty, żeby chronić klimat?
Będą obywać się dyskusje, prace w grupach, networking, działania w aplikacjach mobilnych, a przede wszystkim kreatywnie myśleć i pracować, żeby wymyślić jak najwięcej sposobów zaangażowania osób młodych w sprawy klimatu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj