Dokumenty życia społecznego w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

druki ulotne biblioteka
Dokumenty życia społecznego w raciborskiej bibliotece

Biblioteka w Raciborzu na obecną chwilę posiada ponad 2000 tzw. druków ulotnych, dotyczących głównie miasta Raciborza oraz powiatu raciborskiego.

Broszury, ulotki, obwieszczenia czy zaproszenia dokumentujące historię życia Raciborza i nie tylko można znaleźć w zbiorach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

- reklama -

Zbiory Dokumentów Życia Społecznego obejmują różnorodne materiały dotyczące wielu dziedzin życia gospodarczego, politycznego, społecznego i naukowego, takie jak: ulotki, afisze, obwieszczenia, komunikaty, reklamy, plakaty oraz programy filmowe i teatralne, programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, sportowych i innych, zaproszenia, broszury, pocztówki, exlibrisy. Są to tzw. druki ulotne wydawane w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń.

Jak tłumaczy biblioteka, intencją gromadzenia takich dokumentów jest zachowanie ich jako aktualnych lub potrzebnych w przyszłości przekazów źródłowych do badań w naukach społecznych. Posiadają one wartość unikatową ze względu na ich ulotny charakter, treść i formę. Zawierają niepowtarzalne informacje dotyczące bardzo wąskich zagadnień i jednostkowych wydarzeń. Tego typu dokumentacja spełnia kilka funkcji społecznych: komunikacyjną – przekazywanie treści w obiegu społecznym, informacyjną, reklamową, propagandową, estetyczną, a także intencjonalno-sentymentalną. Natomiast w badaniach naukowych druki ulotne spełniają funkcję uzupełniającą, ilustracyjną i komentującą.

Głównym źródłem pozyskiwania takich dokumentów są darowizny. Otrzymuje się je dzięki osobistym kontaktom, przede wszystkim od osób prywatnych, instytucji kultury, wydawnictw, stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Biblioteka w Raciborzu na obecną chwilę posiada ponad 2000 takich druków, dotyczących głównie miasta Raciborza oraz powiatu raciborskiego. Najcenniejszymi materiałami są:
– druki z okresu PRL-u: broszury istniejących w tamtym okresie zakładów przemysłowych, programy wyborcze i statuty partii politycznych, sprawozdania zarządów spółdzielni, kalendarze imprez kulturalnych i sportowych,
– druki wydane po 1989 roku: programy i afisze teatralne, plakaty filmowe, zaproszenia na wystawy muzealne, plakaty spektakli oraz imprez, które miały miejsce w różnych placówkach oświaty i kultury, w tym także w raciborskiej bibliotece,
– pocztówki dawnego Raciborza,
– exlibrisy.

Materiały są dostępne w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

fot. MiPBP w Raciborzu
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here