Ukraińcy będą szukać pracy w Polsce. Zasady zatrudniania cudzoziemców

praca biznes
Fot. freepik.com

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca.

Wielu uchodźców z Ukrainy będzie poszukiwało pracy w Polsce. Na chwilę obecną, aby zatrudnić legalnie obywatela tego kraju, należy uzyskać dla niego jeden z dokumentów: zezwolenie na pracę A/B lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

- reklama -

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca. Wydane zezwolenie dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego, wnioskującego przedsiębiorcy. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnione są m.in. osoby, które uzyskały status uchodźca nadany przez RP.

Najprostszą drogą do zatrudnienia osoby z Ukrainy jest złożenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Oświadczenie składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub online na stronie praca.gov.pl „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”.

Zezwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy wymagane jest m.in. w sytuacji, gdy cudzoziemiec: wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z przedsiębiorcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział lub zakład znajduje się na terytorium RP – zezwolenie typu A lub przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, lub w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury – zezwolenie typu B.


- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj