Rafako podpisało z JSW Koks ugodę i aneks do umowy

rafako1
Rafako

Wartość umowy między Rafako a JSW Koks wzrosła o 150,5 mln zł – do 447,4 mln zł.

Rafako i JSW Koks podpisały ugodę i aneks do umowy, na mocy której raciborska spółka realizuje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin. Ugoda zakłada jak najszybsze ukończenie Zadania Elektrociepłowni Radlin wraz z jej przekazaniem do eksploatacji przy jednoczesnej woli zniesienia występującego stanu niepewności oraz wyeliminowania ryzyk, dookreślenia zakresu świadczeń Rafako, a także chęci zapobieżenia potencjalnym przyszłym sporom. Zakłada też zmianę terminu, do którego nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego dla kompletnego obiektu.

- reklama -

JSW Koks ma zapłacić na rzecz Rafako prawie 30 mln zł jako podwyższenie wynagrodzenia z tytułu zdarzeń, które zaistniały w związku z realizacją inwestycji przed dniem zawarcia ugody, w tym w szczególności niezależnych od stron umowy, takich jak przede wszystkim epidemia wirusa SARS-CoV-2 oraz jej skutki.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here