Rafako ze sporym wzrostem zysku

rafako sa raciborz
Fot. Rafako S.A.

Portfel zamówień Rafako na koniec pierwszego kwartału wyniósł 662 mln zł.

Rafakow pierwszych trzech miesiącach 2022 r. roku zanotowała niższe przychody niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – na poziomie skonsolidowanym wyniosły one 131,4 mln zł wobec 133,6 mln zł rok wcześniej. Mimo to znacząco poprawiło swoje wyniki finansowe – zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- reklama -

W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 23,39 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Ponadto MS Galleon uzyskał zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także serbskiego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rafako, co stanowiło jeden z warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży, a w konsekwencji i w umowie inwestycyjnej.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj