Raciborska starówka podlega ochronie. Jakie zasady obowiązują mieszkańców i firmy?

Rynek w Raciborzu
Rynek w Raciborzu

Teren starego miasta w Raciborzu z uwagi na swój historyczny charakter został objęty już w 1949 r. formą ochrony, jaką jest obszarowy wpis do rejestru zabytków.

Obszar ścisłego centrum w Raciborzu pomiędzy ul. Drewnianą, Placem Wolności, ul. Wojska Polskiego, ul. Michała Drzymały, ul. Podwale, Placem Mostowym i ul. Władysława Reymonta to teren obejmujący średniowieczne założenie miejskie z czytelnym jeszcze średniowiecznym układem ulic w obrębie dawnych murów miejskich. Na tym terenie zachowała się różnorodna, historyczna architektura, z nawarstwieniami z rożnych epok.

- reklama -

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. z przystąpiło do prac nad utworzeniem parku kulturowego. Teraz ratusz poprzez ulotki przypomina o zasadach ochrony, które obowiązują mieszkańców i przedsiębiorców na terenie starego miasta w Raciborzu.

Oprócz informacji o tym, co zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, w ulotce znajdują się także ogólne zalecenia co do wyglądu i lokalizacji szyldów oraz reklam na terenie starego miasta, umieszczania urządzeń na elewacjach oraz kształtowania małej architektury.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here