Deklaracje dot. źródeł ciepła – TERMIN DO 30 CZERWCA

Deklaracje dot. źródeł ciepła - TERMIN DO 30 CZERWCA

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła, które zasilą Centralną Bazę Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”

- reklama -

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Wszelkie informacje oraz materiały pomocnicze i instruktażowe dot. prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza znajdą Państwo na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

  • metryka budynku (adres nieruchomości),
  • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
  • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
  • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.

Do kiedy złożyć deklarację ?

– dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r,

– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie : www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2.) w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie : www.gunb.gov.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynków lub na stronie Urzędu Miasta pod adresem : www.bipraciborz.pl w zakładce Sprawy w Urzędzie /Sprawy wg Wydziałów/ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Złożenie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków”

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy – na mocy przepisów szczegółowych – policja.

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

/fot. pexels.com/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj