Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia

Fot. pexels.com

Państwowa Inspekcji Pracy może ścigać za nakłanianie pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 wprowadziła nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy. Dotychczas do kompetencji PIP nie należało ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowelizacja przyznaje jej takie uprawnienie.

- reklama -

Kolejna zmiana dotyczy możliwości prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie PPK podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami, np. zleceniodawców.

Zmiany weszły w życie 4 czerwca.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj