Projekt „Kasprowy” SP 4 zwycięski w 8. edycji konkursu Zielona Pracownia

zielona pracownia sp 4 raciborz
Autorką projektu pracowni pn. „Kasprowy”, który zwyciężył w dwóch etapach konkursu – najpierw na projekt, a następnie na jego realizację - jest nauczyciel biologii SP 4 Anna Wacławczyk

Pracownia ta będzie pierwszą w Raciborzu Zieloną Pracownią utworzoną w ramach konkursu WFOŚiGW w Katowicach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu od nowego roku szkolnego będą uczyć się nauk biologicznych, fizykochemicznych i geograficznych w nowej, atrakcyjnej pracowni, wyposażonej w najlepszej jakości pomoce naukowe. Wszystko dzięki zwycięstwu w konkursie „Zielona Pracownia” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z 149 zgłoszeń projektów jury wyłoniło 55 najbardziej ciekawych i wartościowych, w tym projekt raciborskiej czwórki, przyznając nagrodę w wysokości 9818 zł. W kolejnym etapie konkursu możliwe było pozyskanie środków na realizację zaprojektowanych pracowni.

- reklama -

Autorką projektu pracowni pn. „Kasprowy”, który zwyciężył w dwóch etapach konkursu, jest nauczyciel biologii SP 4 Anna Wacławczyk. Szkoła pozyskała w sumie niemal 50 tys. zł. Pracownia ta będzie pierwszą w Raciborzu Zieloną Pracownią utworzoną w ramach konkursu WFOŚiGW w Katowicach i ze środków tego Funduszu. Wręczenie nagród odbyło się 7 czerwca na terenie Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu.

Uczniowie szkoły już po przerwie wakacyjnej wrócą do odmienionej pracowni z dostępem do nowoczesnych technologii ułatwiających poznawanie mikro i makroświata. Sala wyposażona zostanie m.in. w sprzęt multimedialny, mikroskopy wraz z preparatami, model człowieka naturalnej wielkości z odwzorowanymi narządami, teleskopy, zestawy z modelami atomów, zestawy do przeprowadzania doświadczeń fizyko-chemicznych oraz w przyrządy i urządzenia, takie jak: falownice, maszyny elektrostatyczne, czy wahadło i dysk Newtona. Sala zostanie dodatkowo wyremontowana i wyposażona w nowe meble. W efekcie tych działań uczniowie zyskają możliwość nauki w oparciu o doświadczenia i obserwacje.

W pracowni planowane są zajęcia o tematyce ekologicznej oraz z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, geografia, fizyka. Wychowawcy klas również będą mogli realizować w niej zajęcia godzin z wychowawcą o tematyce dotyczącej ochrony środowiska, dbania o zdrowie i higienę. Do pracowni będą zapraszani uczniowie klas młodszych I-III na zajęcia i warsztaty o tematyce ekologicznej oraz do skorzystania z zasobów multimedialnych. Zielona Pracownia będzie miejscem, w którym odbywać będą się festiwale nauki, konkursy, warsztaty, pokazy, wystawy, spotkania z osobami i organizacjami zaangażowanymi w działania ekologiczne. Uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania będą mogli w aktywny sposób przygotowywać się do konkursów, tworzyć projekty edukacyjne oraz współtworzyć z nauczycielami ciekawe przyrodnicze zajęcia pozalekcyjne. Oprócz wielu korzyści płynących dla ucznia pomoce dydaktyczne są również pomocne dla nauczyciela – zakupiony sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu nauczania i wychowania, pogłębienie zainteresowania wśród uczniów omawianą tematyką oraz na wzrost ich motywacji do nauki.

– Mam nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania „Kasprowy” będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi, którzy patrząc w sposób naukowy, dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami – mówi autorka projektu Anna Wacławczyk.

Prace remontowe sali i zakup wyposażenia prowadzone będą w przerwie wakacyjnej, tak aby we wrześniu uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej pracowni, korzystając z wszystkich jej zalet i możliwości.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj