160 lat temu zmarł Józef Lompa, krzewiciel polskości na Górnym Śląsku

Józef Lompa był polskim działaczem, poetą, tłumaczem, publicystą, prozaikiem oraz pionierem oświaty ludowej i etnografii na Śląsku

Józef Lompa przeciwstawiał się germanizacji. Za działalność pisarską, społeczną i narodową został dyscyplinarnie zwolniony z posady nauczyciela przez władze pruskie.

29 marca 1863 r. zmarł Józef Lompa – autor dzieł historycznych i etnograficznych poświęconych głównie historii Śląska, prekursor procesu polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Raciborzu. Jest to ok. 200-metrowa aleja prowadząca na cmentarz Jeruzalem od strony parkingu przy ul. Jana Pawła II. Miejsce jest więc znane wielu raciborzanom. Kim jednak był Józef Lompa?

- reklama -
Ul. Józefa Lompy w Raciborzu. Fot. arch. red.

Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie. Tam ukończył naukę elementarną oraz pobierał nauki gry na organach i skrzypcach. Był organistą w Wieluniu, a później podjął pracę w rodzinnej miejscowości jako pisarz, tłumacz sądowy, guwerner oraz sekretarz „Komisji generalnej spraw ziemskich i włościańskich”. Kształcił się również w katolickim seminarium we Wrocławiu.

Pracował jako nauczyciel szkół elementarnych, przyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej w Lubszy, gdzie przez ok. 30 lat pracował jako nauczyciel oraz pełnił funkcje pisarza gminnego i organisty. Był tłumaczem przysięgłym języka polskiego, czeskiego i niemieckiego, dzięki czemu pracował przy komisji ustalającej granice między Królestwem Polskim a Śląskiem.

Przez cały okres pracy w szkole zaangażowany był w twórczość literacką. W Bytomiu związany był z tamtejszym wydawnictwem „Dziennik Górnośląski” broniącym praw i języka ludności polskiej. Był inicjatorem założenia Towarzystwa Nauczycieli Polaków oraz Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego w Bytomiu, następnie z nauczycielem Emanuelem Smołką założył Towarzystwo Nauczycieli Polaków w Bytomiu. Przeciwstawiał się germanizacji, domagał się nauki języka polskiego oraz historii Polski w szkołach oraz był zaangażowany w ideę tworzenia polskich bibliotek na Śląsku.

Szkoła wybudowana przez Józefa Lompę. Fot. silesia.edu.pl

Twórczość Józefa Lompy miała dwa główne nurty: publicystyczny oraz popularnonaukowy, którego zadaniem była edukacja ludności na Śląsku. Jest autorem przede wszystkim dzieł o charakterze historycznym i etnograficznym poświęconych głównie historii Śląska i miast śląskich, a także podręczników do nauki szkolnej. Opracował w języku polskim popularne zarysy historii oraz geografii Śląska. Chciał zapobiec zniszczeniu wielu dawnych pieśni, dzieł sztuki Górnego Śląska. W swoich książkach spisał około 191 baśni i legend śląskich, a także opublikował wiele lokalnych materiałów folklorystycznych z terenu Śląska. Był też publicystą w prasie śląskiej. Współpracował z wieloma pismami ukazującymi się w innych częściach Prus oraz Królestwa Polskiego przyczyniając się do popularyzacji tematyki śląskiej. Jest autorem wielu wierszy, tłumaczeń i ok. 50 książek.

Za działalność pisarską, społeczną i narodową został dyscyplinarnie zwolniony w 1849 r. przez władze pruskie. Władze rejencji opolskiej pozbawiły go także emerytury oraz wymówiły mu służbowe mieszkanie. W 1858 r. z powodu policyjnych szykan przeniósł się do Woźnik, gdzie był tłumaczem sądowym. Tam zmarł w 1863 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj