Ul. Pastora Franciszka Michejdy. O czołowym polskim działaczu narodowym

Fot. Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie

Pogrzeb Franciszka Michejdy zgromadził tysiące Polaków z obu części Śląska Cieszyńskiego i stał się wielką manifestacją polskości tej ziemi.

175 lat temu urodził się Franciszek Michejda – polski duchowny ewangelicko-augsburski, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim, członek korespondent Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Pamięć pastora uczczono m.in. w Raciborzu, gdzie jedna z ulic nosi imię Franciszka Michejdy.

- reklama -
Fot. Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie

Franciszek Michejda urodził się 3 października 1848  r. w Olbrachcicach. Naukę szkolną odbył w szkole ludowej w Olbrachcicach, później uczył się w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie, które ukończył w 1867 r. Następnie studiował teologię na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Wiedniu, później w Lipsku i Jenie. Po zakończeniu studiów był wikariuszem w Bielsku, później w Brygidowie koło Stryja, by 1874 r. powrócić na Śląsk Cieszyński. Został wtedy pastorem zboru w Nawsiu, którym był do końca życia. Po I wojnie światowej został seniorem zborów ewangelickich Śląska Cieszyńskiego.

Wspierał wiele instytucji gospodarczych oraz towarzystw oświatowych. Był współzałożycielem „Przyjaciela Ludu” i „Dziennika Cieszyńskiego” oraz redaktorem „Przeglądu Politycznego” i „Rolnika Śląskiego”. Był prezesem Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszynie, które wydawało polskie książki rozpowszechniane m.in. na Mazurach. Odegrał ważną rolę w organizowaniu Gazety Ludowej w Ełku w 1886 r., współpracując w tej sprawie z Antonim Osuchowskim. Był członkiem Ligi Narodowej.

Ożenił się z Anną z Roiczków, miał 5 synów i córki. Jego synami byli m.in. Władysław i Tadeusz, a wnukiem Andrzej Rieger.

Fot. Towarzystwo Ewangeliczne im. ks. Franciszka Michejdy

Po I wojnie światowej walczył o pozostawienie całego Śląska Cieszyńskiego przy Polsce i w tym celu rozwinął bardzo aktywną działalność wśród duchowieństwa ewangelickiego i opracował memoriał w sprawie Śląska do Rady Najwyższej w Paryżu. Decyzja o rozgraniczeniu Śląska Cieszyńskiego pomiędzy dwa państwa podcięła jego zdrowie. Zmarł 12 lutego 1921 r. w Nawsiu, które zostało po stronie czechosłowackiej. Pogrzeb jego zgromadził tysiące Polaków z obu części Śląska Cieszyńskiego i stał się wielką manifestacją polskości tej ziemi.

18 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę upamiętniającą zasłużonego pastora. Treść uchwały wskazuje m.in., że „ks. Michejda otoczony jest powszechnym szacunkiem i estymą wśród mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej, w tym Zaolzia znajdującego się na terenie Republiki Czeskiej. Jego spuścizna jako działacza narodowego i oświatowego zasługuje na upowszechnienie wśród mieszkańców całego Śląska”. Ówczesny wicewojewoda śląski Piotr Spyra podkreślił, że znaczenie Michejdy jest porównywalne z urodzonym 25 lat później Wojciechem Korfantym. Jego zdaniem „taką rolę, jak dla Górnego Śląska pod panowaniem pruskim odgrywał Wojciech Korfanty, taką dla Śląska Cieszyńskiego odegrał ks. Michejda”.

Ul. Pastora Franciszka Michejdy w Raciborzu. Fot. Fotopolska.eu

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj