Ul. Marcina Kopca w Raciborzu. Działacz narodowy ze Starej Wsi

Królewskie Gimnazjum Ewangelickie w Raciborzu
Królewskie Gimnazjum Ewangelickie w Raciborzu, w którym uczył się Marcin Kopiec, obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Twórczość Marcina Kopca związana była ze Śląskiem i miała charakter pisarstwa ludowego, wydał również wiele wierszy oraz publikacji historycznych.

5 października 1919 r. zmarł Marcin Kopiec – pochodzący ze Starej Wsi działacz narodowy, pisarz, poeta ludowy, badacz dziejów Śląska. O raciborzanie pamiętano w rodzinnym mieście, gdzie jego imieniem nazwano jedną z ulic w dzielnicy Studzienna.

- reklama -

Marcin Kopiec urodził się 12 listopada 1843 r. w Starej Wsi, obecnie dzielnicy Raciborza. Był synem Antoniego i Karoliny z Sowów. Po wczesnej utracie rodziców przeszedł pod opiekę Floriana Foicika, przyjaciela rodziny. Ukończył szkołę elementarną w Starej Wsi, a następnie Królewskie Gimnazjum Ewangelickie w Raciborzu, uczył się również w Seminarium Nauczycielskim w Pyskowicach.

Był uczestnikiem powstania styczniowego. Po powstaniu przebywał w Berlinie, gdzie kształcił się w zakresie ekonomii i rachunkowości, brał też udział w polskim ruchu narodowym, będąc m.in. jednym ze współtwórców Towarzystwa Insurgentów. Następnie zamieszkiwał we Wrocławiu. Związany był tam z Towarzystwem Polskich Górnoślązaków, a w 1892 r. pomagał w zakładaniu Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, którego w 1897 r. stał się honorowym członkiem. W okresie Kulturkampfu uczestniczył w organizacji wieców politycznych na Górnym Śląsku.

Od lat 70. XIX w. mieszkał w Warszawie i pracował jako urzędnik w Zakładach Gazowych. Będąc w Warszawie, rozwinął swoją działalność pisarską. Utrzymywał kontakty z wieloma znanymi pisarzami oraz działaczami narodowymi na Górnym Śląsku, związany był z kilkoma organizacjami. W 1914 r. został wiceprezesem Towarzystwa Sierot Archikonfraterni Literackiej, działał i współpracował także z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Towarzystwem Macierzy Szkolnej. Utrzymywał stały kontakt z Górnym Śląskiem, angażował się w różne akcje na rzecz tamtejszego ruchu polskiego, m.in. w czasie klęski głodu współorganizował zbiórkę i wysyłkę darów z Królestwa Polskiego.

Jego twórczość związana była ze Śląskiem i miała charakter pisarstwa ludowego, wydał również wiele wierszy oraz publikacji historycznych. Wiele jego artykułów ukazało się na łamach prasy, m.in. w „Nowinach Raciborskich”, „Gazecie Opolskiej” oraz „Dzwonku Częstochowskim”. Miewał jednak tendencje do fabularyzowania, podawał także błędne dane. Był również autorem cennych pamiętników, które zaginęły w czasie II wojny światowej.

Marcin Kopiec zmarł 5 października 1919 r. w Warszawie.

ulica marcina kopca raciborz
Ul. Marcina Kopca w Raciborzu

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj