Grażyna Wójcik i Stefan Kaptur zasłużeni dla powiatu raciborskiego

grazyna wojcik
Grażyna Wójcik podczas noworocznej gali operetkowej w 2018 r.

Nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” jest formą publicznego uhonorowania za osobiste zaangażowanie i skuteczną działalność na rzecz społeczności powiatu raciborskiego.

Podczas obrad LVII Sesji Rady Powiatu Raciborskiego radni powiatowi jednomyślnie podjęli uchwały nadające tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Grażynie Wójcik i Stefanowi Kapturowi.

- reklama -

Grażyna Wójcik w 2006 r. rozpoczęła pracę w powiatowej administracji samorządowej jako kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W latach 2009-2018 pełniła obowiązki dyrektora Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Koordynowała wiele kluczowych inwestycji promujących powiat, m.in. projekt „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, utworzenie Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu i remont kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza Becketa. Pod jej kierownictwem Zamek Piastowski w Raciborzu może poszczycić się organizacja wielu dużych przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych, za co odebrała srebrną odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego na rzecz promocji turystycznej”.

Stefan Kaptur jest emerytowanym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1984-1992 pełnił służbę starszego technika w służbach obrony przeciwpożarowej. Od 1992 r. do 2008 r. był zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a następnie do 2014 r. dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. W trakcie czynnej służby wielokrotnie wykonywał działania na rzecz pożytku publicznego wykraczające poza zakres jego obowiązków. Dzięki zaangażowaniu i wzorowej współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu udało mu się wdrożyć wiele inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego. Aktualnie pełni funkcję prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a od 2023 r. pełni również funkcję wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie koordynuje organizację Memoriału im. mł. kap. Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja Malinowskiego, który odbywa się od ponad 30 lat.

Nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” dla Grażyny Wójcik i Stefana Kaptura jest formą publicznego uhonorowania za ich osobiste zaangażowanie i skuteczną działalność na rzecz społeczności powiatu raciborskiego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj