Wizyta delegacji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w Kaufmännisches Berufskolleg w Menden

0

W czwartek 8.05.2003 roku wieczorem, po jedenastogodzinnej podróży trzyosobowa delegacja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, w skład której wchodzili: mgr Zenon Sochacki _ dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, oraz mgr Teresa Gorzalnik i mgr Beata Klobuczek _ nauczycielki języka niemieckiego, została przywitana przez OStD Ingo Wolf-dyrektora szkoły Kaufmännisches Berufskolleg oraz Michaela F.J. Boeck _ koordynatora kontaktów międzyszkolnych. Polscy goście zostali przyjęci uroczystą kolacją oraz zakwaterowani u dyrektora K.B.K. w Menden.

W
piątek 9.05.2003 r. W godzinach od 8.00 _13.00 dyrektor ZSE w Raciborzu wraz
z nauczycielkami j. Niemieckiego zwiedzili szkołę, wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli K.B.K, oraz w dyskusji, odpowiadając na liczne
pytania uczniów i nauczycieli. O godzinie 14.30 delegację z Raciborza przyjął
Rudolf Josef Düppe _ burmistrz miasta Menden, który osobiście oprowadził
delegację po ratuszu oraz zaprezentował zabytki znajdujące się w centrum
Menden. Wieczorem, podczas kolacji z udziałem dyrektorów i nauczycieli został
omówiony projekt współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych w
Raciborzu, a Kaufmännisches Berufskolleg w Menden (patrz poniżej).
W sobotę 10.05.2003 r. Delegacja z Raciborza udzielała wywiadu dla prasy
lokalnej, oraz brała udział w spotkaniu z Katją Schipper _ przedstawicielką
powiatu Märkischer Kreis. Następnym punktem programu wizyty raciborskiej
delegacji było zwiedzanie zamku Altena, gdzie goście z Raciborza wzięli udział
w spotkaniu z Panem Steppuhn _ starostą powiatu, oraz Panem 
Gierke _ kierownikiem referatu ds. kultury. Spotkanie to zakończyło
się uroczystym obiadem, gdzie w miłej atmosferze strony deklarowały chęć
nawiązania bliższej współpracy. Podczas
O godzinie 15.00 rozpoczęła się wycieczka, której celem było bliższe
poznanie powiatu  Märkischer Kreis.
Dzień zakończył się kolacją w domu Państwa Wolf, podczas której została
omówiona i podsumowana wizyta raciborskiej delegacji.
W niedzielę 11.05.2003 r. O godzinie 8.00 serdecznie i ciepło żegnani,
przedstawiciele raciborskiej szkoły wyruszyli w drogę powrotną do Raciborza. 
Reasumując, należałoby podkreślić że istotą owocnej współpracy są między
innymi dobre relacje interpersonalne dyrektorów i nauczycieli obu szkół, a
takowe z pewnością zostały zawiązane w efekcie wizyty raciborskiej
delegacji, która gościła w Menden.

- reklama -

Projekt
współpracy
pomiędzy szkołami, ustalony podczas spotkania w dniu 09.05.03
w restauracji „Zum Stucken” w Menden, nauczycieli Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu (ZSE) z przedstawicielami Kaufmännisches Berufskolleg  
des Märkischen Kreises (KBK) w Menden:

Projekt internetowy polega
na prowadzeniu korespondencji w języku niemieckim z wykorzystaniem poczty
elektronicznej. Uczniowie ZSE piszą listy, które są poprawiane przez kolegów
z KBK, oraz wymieniają poglądy na nurtujące ich pytania dotyczące ekonomii,
polityki, Unii Europejskiej, tradycji, zainteresowań jak również autorytetów
współczesnej młodzieży.

W
projekcie biorą udział uczniowie, którzy wykazują dobrą znajomość języka
niemieckiego w ramach kółka zainteresowań odbywającego się raz w tygodniu.
Optymalna liczba uczestników to 15 osób. 

Koordynatorzy
projektu internetowego pomiędzy KBK oraz ZSE, pan OStR Boeck oraz mgr Klobuczek,
mgr Gorzalnik ustalili następujący rozkład czynności na rok szkolny
2003/2004. 

Od 15 Września:
zostaną utworzone grupy uczniów chętnych do współpracy około 15 osób
z ZSE i 15 osób z KBK. Korespondencję rozpocznie grupa z Raciborza 
wysyłając E-Maile dotyczące przedstawienia swojej rodziny,
zainteresowań itp.; zadaniem niemieckich
uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na list jak również poprawienie tekstów
uczniów z ZSE. Uczniowie mają wymieniać poglądy dotyczące zainteresowań,
stylu życia w Polsce i Niemczech, szkoły, planów na przyszłość, zabytków.
Czas pomiędzy kolejnymi listami to ok. dwa tygodnie. Każdy list ma zawierać
tylko kilka pytań do kolegi ze szkoły partnerskiej.
W późniejszym okresie odstępy pomiędzy kolejnymi listami mogą być dłuższe
ze względu na formę i tematykę, która wymaga większego wkładu pracy ze
strony ucznia. Sugerowane tematy to (z B. sprawozdania z wydarzeń w Menden lub
Raciborzu, komentarze do  obecnych
wydarzeń politycznych itp.). 

Koniec
października: Utworzenie strony
internetowej: Strona ma zawierać zdjęcie uczestników projektu z krótkim
opisem jak również link do strony internetowej szkoły partnerskiej. 

Listopad:
Wymiana informacji dotyczących historii i literatury naszych sąsiadów.
Teksty Josepha von Eichendorffa na lekcji języka niemieckiego. Grupa z ZSE
udostępni uczniom z KBK informacje dotyczące życia i twórczości w Łubowicach. 
Historia polsko _ niemiecka z punktu widzenia różnych generacji.
Wywiady z rodzicami, dziadkami i młodzieżą. koordynator _ mgr Teresa
Gorzalnik 

Grudzień:
E-Maile  dotyczące zwyczajów
i obyczajów okresu Bożego Narodzenia w Polsce i Niemczech. 

Styczeń
_ Marzec Przeprowadzenie wspólnego
projektu na temat:

                       
Polska w Unii Europejskiej: zalety
i wady z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i
Niemczech. 

                       
Przebieg: uczniowie z KBK przygotują ankietę na podstawie której
przeprowadzą wywiady z przedstawicielami firm różnych branży. Identyczna
ankieta zostanie przeprowadzona przez uczniów ZSE w polskich firmach na terenie
powiatu raciborskiego. Wyniki ankiety zostaną porównane i umieszczone w formie
publikacji na stronach internetowych KBK oraz ZSE jak również w miarę możliwości
w miejscowej prasie. 

Początek
kwietnia: Wystosowanie pism do różnorodnych
organizacji popierających współpracę międzynarodową młodzieży w celu
uzyskania finansów umożliwiających zorganizowanie spotkania uczniów biorących
czynny udział w projekcie internetowym jak również kontynuacja współpracy
pomiędzy KBK i ZSE.

Na
zakończenie roku szkolnego 2003/2004 zostało zaplanowane spotkanie uczniów
biorących udział w projekcie internetowym Pan Boeck zaproponował schronisko w
Norderney jako ewentualne miejsce do przeprowadzenia warsztatów. Alternatywne
spotkanie mogłoby się odbyć w Łubowicach. 

Dyrekcja
KBK w Menden jak również nauczyciele związani bezpośrednio z projektem
internetowym zostali zaproszeni do odwiedzenia szkoły partnerskiej w Raciborzu.
Wstępnie rewizyta ma nastąpić na przełomie września i października roku
szkolnego 2003/2004. Dokładny termin ma zostać ustalony w najbliższym
terminie. 

 

mgr
Beata Klobuczek

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here