Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego

Ogłoszony przez Ojca świętego Rok Eucharystii skłania nas do pochylenia się nad tajemnicą Eucharystii.Na początku wyjaśnijmy co to jest Eucharystia? Katechizm podaje nam taką definicję: Msza święta (Eucharystia) jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina. Stanowi ona uobecnienie Ofiary krzyżowej.
Eucharystia jest jednym z trzech pierwszych sakramentów świętych, które nazywają się sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest czyni chrześcijaninem, bierzmowanie uzdalnia do chrześcijańskiego działania dzięki darowi Ducha świętego, Eucharystia zaś jest pokarmem, czyli źródłem duchowych mocy, aby istnieć i żyć po chrześcijańsku.
Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek wchodzi do Kościoła jako nowego ludu Bożego, w którym będzie odtąd jego pełnoprawnym członkiem, uczestniczącym w zbawczej misji Kościoła.
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. ,,Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i zmartwychwstania. Eucharystia jest ,,źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. ,,Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.


W następnym artykule przyjrzymy się innym nazwom Eucharystii jakie występują w Piśmie świętym : Wieczerza Pańska, Pamiątka Męki i zmartwychwstania Jezusa (Najświętsza Ofiara), Komunia, Msza święta.
/ks. Adam Rogalski/


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here