Lekcja z panem Tembongiem

30 marca z klasami: IIIa T i IIIh LO spotkał się pan Jimmy Tembong, obywatel Królestwa Niedelandów, aby omówić temat „Unia Europejska regionem tolerancji i szacunku, tworzącym odpowiednie warunki życia dla wszystkich ludzi”.Podczas spotkania dokonano próby charakterystyki warunków życia w jednym z krajów Unii Europejskiej (Holandii) – warunków rozwoju, systemów kształcenia, różnic mentalnościowych, kulturowych i religijnych.
Omówiono także zagadnienia natury historyczno-geograficznej z uwagi na fakt, iż rodzinne korzenie gościa sięgają okolic Jawy, Sumatry (Azja) oraz Surinamu (byłej kolonii holenderskiej w Ameryce Południowej).
Ważnym elementem spotkania były spontaniczne pytania kierowane przez zebranych, dotyczące m.in. kwestii moralnie „trudnych”, takich jak: eutanazja, legalizacja miękkich narkotyków, aborcja, tolerancja dla mniejszości seksualnych.
Językami, które niepodzielnie królowały na tych ciekawych zajęciach były niemiecki i angielski, w związku z czym spotkanie to nabrało charakteru ćwiczeń językowych, w których każdy mógł zweryfikować swoje praktyczne umiejętności.

Organizatorami lekcji byli wychowawcy obecnych klas – mgr Alicja Cieślik i mgr Mirosław Uliczka.

- reklama -

Mirosław Uliczka

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here