Konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

14 kwietnia 2005 godz. 10.00 i 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu odbędzie się Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Regulamin Powiatowego Konkursu Ortograficznego
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.§ 1. Cele konkursu.

1. Propagowanie kultury języka polskiego.

2. Szerzenie wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej nawyków pracy nad poprawnością językową i ortograficzną.

3. Wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem ortograficznym.

4. Rozwijanie umiejętności korekty tekstu.

- reklama -§ 2. Termin i miejsce konkursu.

14 kwietnia 2005 godz. 10.00 i 11.00 , Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu , ul. Stalmacha 12


§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie dwóch uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Każda szkoła dokonuje wyboru uczestników według własnego regulaminu§ 4. Przebieg konkursu.

1. Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej składa się z dwóch części: dyktanda ortograficznego oraz testu sprawdzającego znajomość zasad ortograficznych.

2. Konkurs dla uczniów gimnazjum obejmuje dyktando ortograficzne i korektę błędów we wskazanym
tekście.§ 5. Poprawa i ocena prac konkursowych.

1. Prace konkursowe poprawia Komisja Sprawdzająca, która zastrzega sobie prawo do wyłącznego interpretowania regulaminu.

2. Dyktando jest oceniane według ogólnie przyjętych kryteriów.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w teście bądź w korekcie tekstu uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt.

4. W przypadku jednakowej ilości błędów w dyktandzie o zajęciu miejsca w konkursie decyduje suma punktów za pracę z testem lub odnalezione błędy w korekcie tekstu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here